Zachęcamy bibliotekarzy do umieszczenia "Postscriptum Polonistycznego" w zbiorach czasopism elektronicznych swojej biblioteki. Warto również zauważyć, że system publikowania open source naszwego pisma jest odpowiedni dla bibliotek do hostowania dla swoich członków wydziału do użytku z czasopismami, w których redagowaniu są zaangażowani (patrz Open Journal Systems).