Pełny i bezpłatny dostęp do wszystkich numerów czasopisma nie wymaga logowania. Zachęcamy wszystkich Czytelników do rejestracji na stronach Postscriptum Polonistycznego, aby otrzymywać regularne powiadomienia o nowych numerach i zaproszeniach do nadsyłania tekstów. Wystarczy kliknąć link Zarejestruj w górnym pasku strony domowej, Rejestracja umożliwi automatyczne otrzymywanie wiadomości ze spisem treści każdego nowego numeru. Prosimy o przeczytanie naszego oświadczenia dotyczącego Polityki prywatności pisma, w którym zobowiązujemy się, że ani dane osobowe, ani adresy poczty elektronicznej Czytelników nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów za wyjątkiem komunikacji w ramach Postscriptum Polonistycznego.