Wiaczesław B. Aksionow. Plotki, obrazy, emocje. Masowe nastroje Rosjan w czasie wojny i rewolucji (1914–1918)]. Novoye literaturnoye obozreniye, Moscow 2020. 992 p., ill.


Abstrakt

W recenzji przedstawiono badanie świadomości masowej w Imperium Rosyjskim przed i podczas I Wojny światowej oraz rewolucji 1917 roku. Autor książki Wiaczesław B. Aksionow analizuje rolę i funkcje plotek w różnych grupach społeczeństwa rosyjskiego w tym okresie. Historyk opisuje sytuację dramatycznego nieporozumienia, który świadczy o konflikcie między kulturą tradycyjną a kulturą moderna. Masowe nastroje Rosjan są rekonstruowane na licznych źródłach metodami antropologii historycznej.


Słowa kluczowe

Imperium Rosyjskie, I Wojna Światowa, Rewolucje Rosyjskie 1917, świadomość społeczna, nastroje masowe, plotki, antropologia historyczna

Mokrousov, Aleksey. “Kumachovoye radio.” Kommersant, 25/01/2021, 11 [Мокроусов, Алексей. “Кумачовое радио.” Коммерсант, 25 января 2021, 11. ]

Rogozhin, Aleksey. “Gde konchayetsya Rodina: dve novyye knigi o patriotizme v Pervuyu mirovuyu. Chem zhila Rossiya vo vremya pervogo globalnogo potryaseniya XX veka.” Gorkiy [Рогожин, Алексей. “Где кончается Родина: две новые книги о патриотизме в Первую мировую. Чем жила Россия во время первого глобального потрясения ХХ века.” «Горький»]

Intervyu s Vyacheslavom Aksenovym. Radiostantsiya Ekho Moskvy. 29/11/2020 [“Интервью с Вячеславом Аксеновым.” Радиостанция Эхо Москвы. 29 ноября 2020 г.] .

Massovyye nastroyeniya v Rossii v nachale XX veka. Intervyu s Vyacheslavom Aksenovym. 30/06/2021 [“Массовые настроения в России в начале ХХ века. Интервью с Вячеславом Аксеновым.” 30 июня 2021 г. ]

Slukhi XX veka glazami istorika i folklorista. Onlayn-diskussiya. 21/07/2020 [“Слухи ХХ века глазами историка и фольклориста. Онлайн-дискуссия.” 21 июля 2020 г.]

Nefedov, Sergey. Slukhi i revolyutsiya. Rets. na kn.: Aksenov V. B. Slukhi. obrazy. emotsii. Massovyye nastroyeniya rossiyan v gody voyny i revolyutsii (1914–1918). Moskva: Novoye literaturnoye obozreniye. 2020. 992 s.. il. “Izvestiya Uralskogo federalnogo universiteta. Seriya 2: Gumanitarnyye nauki.” 2020. T. 22. № 3 (200). 287–293 [Нефедов, Сергей. Слухи и революция. Рец. на кн.: Аксëнов В.Б. Слухи, образы, эмоции. Массовые настроения россиян в годы войны и революции (1914–1918), Москва: Новое литературное обозрение, 2020. 992 с., ил., “Известия Уральского федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки.” 2020. Т. 22. № 3 (200). С. 287–293. DOI 10.15826/izv2.2020.22.3.059.].
Pobierz

Opublikowane : 2021-10-22


LeskinenM. (2021). Wiaczesław B. Aksionow. Plotki, obrazy, emocje. Masowe nastroje Rosjan w czasie wojny i rewolucji (1914–1918)]. Novoye literaturnoye obozreniye, Moscow 2020. 992 p., ill. Przegląd Rusycystyczny, (4 (176). https://doi.org/10.31261/pr.12316

Maria Leskinen  mardem1570@gmail.com
Instytut Słowianoznawstwa RAN  Federacja Rosyjska
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).