Trzy warianty „powrotu do sowieckiej przeszłości” (Nikołaja Kolady, Jarosława Pulinowicza, Julii Tupikiny)


Abstrakt

Artykuł rozważa, w jaki sposób autorzy współczesnych dramatów o sowieckiej przeszłości modelują minioną rzeczywistość. Trzy różne strategie autora podyktowane są nie tylko przepaścią pokoleniową, ale także pragmatycznymi zadaniami do rozwiązania na scenie Jeśli sztuka Kapsuła czasu Nikołaja Kolady przesiąknięta jest nostalgiczno-sentymentalnym patosem i przeznaczona jest dla pewnego kręgu widzów tęskniących za dawną młodością, to Julia Tupikina miała za zadanie napisać na zamówienie sztukę o historii budowy Brackiej elektrowni wodnej Teatru Dramatycznego miasta Brack i Jarosława Pulinowicza w „Niekończącym się kwietniu” na temat historycznej, powtarzalnej traumy. .

 


Słowa kluczowe

Współczesny dramat; fabuła; motyw; sowiecka przeszłość

REFERENCES
Artyukhova, Ol'ga. "Navstrechu zare, kotoroy ne budet?" Informatsionnoye agentstvo PressMen
[Артюхова, Ольга. "Навстречу заре, которой не будет?" Информационное агентство ПрессМен] .

Frumkin, Konstantin. (red.), Skvoznyye motivy russkoy dramaturgii: Ot griboyedova do Erdmana. Moskva: Izdatel'stvo Nestor-Istoriya, 2018 [Фрумкин, Константин. (ред.), Сквозные мотивы русской драматургии: от Грибоедова до Эрдмана. Москва: Издательство Нестор-История, 2018].

Kolyada,Nikolay. "Kapsula vremeni" 2013. Uralplays — biblioteka p'yesural'skikh dramaturgov
[Коляда, Николай. "Капсула времени" 2013. UralPlays — библиотека пьес уральских драматургов] .

Mikhalëva, Ol'ga, Rachëva, Aleksandra, Tashlykova, Marina, Starodvorskaya Yekaterina, Sumarokova, Yekaterina. Sovetkoye kak diskursivnyy fenomen Irkutsk: Izdatel'stvo IGU, 2013. [Михалёва, Ольга, Рачёва, Александра, Ташлыкова, Марина, Стародворская Екатерина, Сумарокова, Екатерина. Советкое как дискурсивный феномен Иркутск: Издательство ИГУ, 2013].

Pulinovich,Yaroslava. "Beskonechnyy aprel'" [Пулинович, Ярослава. "Бесконечный апрель"] .

Shadronov, Slava. "Pishet Slava Shadronov" [otzyv na postanovku «Beskonechnogo aprelya» v Khabarovskom krayevom teatre dramy, rezh. Ye. Baginskaya] 27.02.2018 [Шадронов, Слава. "Пишет Слава Шадронов" [отзыв на постановку «Бесконечного апреля» в Хабаровском краевом театре драмы, реж. Е. Багинская] 27.02.2018] .

Shchepanskaya, Tat'yana. Kul'tura dopogi v russkoy miforitual'noy traditsii XIX-XX vv. Moskva: Izdatel'stvo «Indrik», 2003 [Щепанская, Татьяна. Культура дopoги в русской мифоритуальной традиции XIX-XX вв. Москва: Издательство «Индрик», 2003].

Strogaleva,Yelena. "Pesnya nevinnosti. ona zhe — opyta (o postanovke p'yesy «Beskonechnyy aprel'» v Teatre im. V. F. Komissarzhevskoy. Rezhisser Ivan Latyshev)". Peterburgskiy teatral'nyy zhurnal 5 iyunya 2015 [Строгалева, Елена. "Песня невинности. она же — опыта (о постановке пьесы «Бесконечный апрель» в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской. Режиссер Иван Латышев)". Петербургский театральный журнал 5 июня 2015] .

Tupikina,Yuliya. "Navstrechu utrenney zare" [Тупикина, Юлия. "Навстречу утренней заре"] .

Vasil'yev, Igor'. Dekonstruktsiya sovetskosti v stikhakh kontseptualistov // Kupina, Natal'ya, Mikhaylova, Ol'ga (red.), Sovetskoye proshloye i kul'tura nastoyashchego. Monografiya v 2 tomakh, T. 1, Yekaterinburg: Izdatel'stvo Ural, 2009, s. 190-197 [Васильев, Игорь. Деконструкция советскости в стихах концептуалистов // Купина, Наталья, Михайлова, Ольга (ред.), Советское прошлое и культура настоящего. Монография в 2 томах, Т. 1, Екатеринбург: Издательство Урал, 2009, c. 190-197].

"V Bratskom dramaticheskom teatre prem'yera p'yesy «Navstrechu utrenney zare»" Nash Bratsk. Gorodskoy portal 17.04.2017 ["В Братском драматическом театре премьера пьесы «Навстречу утренней заре»" Наш Братск. Городской портал 17.04.2017] .

Zil'berman, Nadezhda, Mishankina, Natal'ya. "«Sovet·skoye» v refleksii pol'zovateley internet-soobshchestv". Vestnik TGU. Filologiya 2017, № 47, s. 39-56 [Зильберман, Надежда Николаевна, Мишанкина, Наталья Александровна. "«Советское» в рефлексии пользователей интернет-сообществ". Вестник ТГУ. Филология 2017, № 47, с. 39-56].
Pobierz

Opublikowane : 2022-11-07


NepomnyashchykhN. (2022). Trzy warianty „powrotu do sowieckiej przeszłości” (Nikołaja Kolady, Jarosława Pulinowicza, Julii Tupikiny). Przegląd Rusycystyczny, (4), 39-54. https://doi.org/10.31261/pr.13847

Natalia A. Nepomnyashchykh  nat.mir.dekabr@gmail.com
IFL SO RAN  Federacja Rosyjska

doktor nauk filologicznych, literaturoznawca. Krąg zainteresowań naukowych: literatura rdzennych narodów Syberii; literatura rosyjska: fabuły i motywy; twórczość Nikołaja Leskowa, Siergieja Durylina, Leonida Leonowa.

Ważniejsze publikacje:

The motif of loss in the literatures of Siberian indigenous peoples (Мотив утраты в младописьменных литературах Сибири) // «Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences» 10 (2018 11), с. 1593-1603. DOI: 10.17516/1997-1370-0323;

Рассказ Вл. Эрля и Дм. Макринова «Про то, как Коля Николаев в каше сидел. Рассказ пионера Саши Миронова» (1966): семиотика каши в «детском» рассказе // «Критика и семиотика» 2018, № 2, с. 348-361. DOI: 10.25205/2307-1737-2018-2-348-361.

E-mail: nat.mir.dekabr@gmail.com


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).