Recenzja: Joanna Czeczot, Petersburg. Miasto snu, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017Abstrakt

Joanna Czeczot, Petersburg. Miasto snu, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017

Pobierz

Opublikowane : 2018-10-27


ŻejmoB. (2018). Recenzja: Joanna Czeczot, Petersburg. Miasto snu, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7132

Bożena Żejmo  bo.zena@poczta.onet.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Filologii Słowiańskiej  Polska

Dr hab. Bożena Żejmo, rusycystka i bułgarystka, literaturoznawczyni, adiunkt w Katedrze Filologii Słowiańskiej UMK w Toruniu. Zainteresowania badawcze: etyka i literatura, transgresje w literaturze i kulturze, rosyjsko-bułgarskie związki historyczne i kulturowe, pisarstwo Wsiewołoda Garszyna, mit imperium w literaturze rosyjskiej, mentalność rosyjska, literatura rosyjska wobec
władzy totalitarnej. Monografie: Problemy etyczne we współczesnej prozie i publicystyce rosyjskiej (lata 60.–90. XX wieku), Łódź 2000; „Ponad stan”. Motywy transgresyjne w pisarstwie Jordana Jowkowa, Toruń 2010; Płaczący Ezop. Życie i twórczość Wsiewołoda Garszyna, Toruń 2017.
Kontakt: bo.zena@poczta.onet.pl
ORCID 0000-0002-2850-6308