Perswazja językowa w różnych dyskursachAbstrakt

Perswazja językowa w różnych dyskursach. Wstęp

Pobierz


Sładkiewicz Żanna. (1). Perswazja językowa w różnych dyskursach. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7337

Żanna Sładkiewicz  filzs@ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański 

Dr hab., profesor nadzw., kierownik Katedry Pragmatyki Komunikacji
i Akwizycji Języka w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu
Gdańskiego. Kierownik Pracowni badań nad perswazją językową; zastępca
redaktora nacz. rocznika „Studia Rossica Gedanensia”, członek PTJ
i PTR. Opublikowała ponad 80 prac z zakresu językoznawstwa rosyjskiego,
frazeologii, komunikologii, pragmalingwistyki, lingwokulturologii, socjolingwistyki,
dyskursologii i glottodydaktyki. Autorka i współredaktorka
monografii: Политический фельетон в свете теории речевого воздействия (Gdańsk 2013); „Słowa, słowa, słowa”... w komunikacji językowej III (Gdańsk 2011); „Mówimy, jak mówimy…”. Komunikacja w języku potocznym. Podejście interdyscyplinarne (Gdańsk 2014); „Mówimy, jak mówimy...” Gdzie ukryta jest potoczność? (Gdańsk 2015); Imiona komunikacji językowej, czyli demakijażowanie sensów (Gdańsk 2015); W poszukiwaniu tożsamości językowej, t. I (Gdańsk 2016), Perswazja językowa w różnych dyskursach, t. I i II (Gdańsk 2017).

Kontakt: filzs@ug.edu.pl
ORCID: 0000-0001-7237-5328