„I CZYMŻE SĄ WIERSZYKI?” KORESPONDENCJA NADIEŻDY MANDELSZTAM Z LIDIĄ GINZBURG


Abstrakt

Centralne miejsce zajmuje w artykule korespondencja Nadieżdy Mandelsztam – wdowy po poecie Osipie Mandelsztamie, eseistki i memuarystki z Lidią Ginzburg – literaturoznawczynią, prozaikiem, eseistką. Uwagę skupiono na jednym z najciekawszych motywów zaocznego dialogu dwóch wybitnych kobiet, jakim jest spór o istotę poezji i metody badawcze stosowane w analizie utworu poetyckiego. Wzajemne zrozumienie gwarantowały między innymi „męskie intelekty” obu artystek, talent literacki oraz wspólnota losu.


Słowa kluczowe

Nadieżda Mandelsztam; Lidia GInzburg korespondencja Osipa Mandelsztama; almanach

Bergson, Anri. Tvorcheskaya evolyutsiya. Transl. Flerova, V. A. Moskva-Zhukovskiy: Kuchkovo pole, 2006 [Бергсон, Анри. Творческая эволюция. Пер. Флерова, В. А. Москва-Жуковский: Кучково поле, 2006].
Bulygina, Tat’yana Vyacheslavovna. “Prazhskaya lingvisticheskaya shkola.” Lingvisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar’, Moskva: Sovetskaya entsiklopediya, 1990. 390-391 [Булыгина, Татьяна Вячеславовна. “Пражская лингвистическая школа.” Лингвистический энциклопедический словарь. Москва: Советская энциклопедия, 1990. 390-391].
Freyd, Zigmund. “Dostoyevskiy i ottseubiystvo.” Freyd, Zigmund. Khudozhnik i fantazirovaniye. Transl. Dodel’tsev, Rudol’f Fedorovich. Moskva: Respublika, 1995 [Фрейд, Зигмунд. “Достоевский и отцеубийство.” Фрейд, Зигмунд. Художник и фантазирование. Пер. Додельцев, Рудольф Федорович. Москва: Республика, 1995].
Gershteyn, Emma Grigor’yevna. Memuary. Sankt-Peterburg: INAPRESS, 1998 [Герштейн, Эмма Григорьевна. Мемуары, Санкт-Петербург: ИНАПРЕСС, 1998].
Ginzburg, Lidiya Yakovlevna. O lirike. Moskva–Leningrad: Sovetskiy pisatel’, 1964 [Гинзбург, Лидия Яковлевна. О лирике. Москва–Ленинград: Советский писатель, 1964].
Ginzburg, Lidiya Yakovlevna. Zapisnyye knizhki. Vospominaniya. Esse. Sankt-Peterburg: Iskusstvo-SPB, 2002 [Гинзбург, Лидия Яковлевна. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. Санкт-Петербург: Искусство-СПБ, 2002].
Levinton, Georgiy Akhillovich. “OPOYAZ.” Lingvisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar’, Moskva: Sovetskaya entsiklopediya, 1990, 347-348 [Левинтон, Георгий Ахиллович. “ОПОЯЗ.” Лингвистический энциклопедический словарь. Москва: Советская энциклопедия, 1990. 347-348].
Mandel’shtam, Nadezhda Yakovlevna. Ob Akhmatovoy. Moskva: Novoye izdatel’stvo, 2007 [Мандельштам, Надежда Яковлевна. Об Ахматовой. Москва: Новое издательство, 2007].
Mandel’shtam, Nadezhda Yakovlevna. Sobraniye sochineniy v dvukh tomakh. Vol. I. Yekaterinburg: GONZO, 2014 [Мандельштам, Надежда Яковлевна. Собрание сочинений в двух томах. Т. 1. Екатеринбург: ГОНЗО, 2014].
Mandel’shtam, Osip Emil’yevich. Polnoye sobraniye stikhotvoreniy. Sankt-Peterburg: Akademicheskiy proyekt, 1995 [Мандельштам, Осип Эмильевич. Полное собрание стихотворений. Санкт-Петербург: Академический проект, 1995].
Mandel’shtam, Osip Emil’yevich. Slovo i kul’tura. Moskva: Sovetskiy pisatel’, 1987 [Мандельштам, Осип Эмильевич. Слово и культура. Москва: Советский писатель, 1987].
Nemov, Robert Semenovich. Psikhologicheskiy slovar’. Moskva: Vlados, 2007 [Немов, Роберт Семенович. Психологический словарь. Москва: Владос, 2007].
Pasternak, Boris Leonidovich. Stikhotvoreniya i poemy. Leningrad: Sovetskiy pisatel’, 1977 [Пастернак, Борис Леонидович. Стихотворения и поэмы, Ленинград: Советский писатель, 1977].
Paustovskiy, Konstantin Georgiyevich. Romantiki. Prilozheniya [Паустовский, Константин Георгиевич. Романтики. Приложения]. .
“Pis’ma N. Ya. Mandel’shtam k D. Ye. Maksimovu.” Publ., vstup. st.i komment. Ashimbayeva, Natal’ya Tuymebayevna. Dmitriyy Evgen’yevich Maksimov v pamyati druzey, kolleg, uchenikov: K100-letiyu so dnya rozhdeniya. Moskva: Nauka, 2007. 285-340 [“Письма Н. Я. Мандельштам к Д. Е. Максимову.” Публ., вступ. ст. и коммент. Ашимбаева, Наталья Туймебаевна. Дмитрий Евгеньевич Максимов в памяти друзей, коллег, учеников: К 100-летию со дня рождения. Москва: Наука, 2007. 285-340].
“Pis’ma N. Ya. Mandel’shtam k L. Ya. Ginzburg.” Podgot. teksta Tsendrovskaya, Natal’ya Konstantinovna, pri uchastii Metsa, Aleksandra Grigor’yevicha, komment. Ginzburg, Lidiya Yakovlevna. Zvezda 1998, № 10. 125-149 [Письма Н. Я. Мандельштам к Л. Я. Гинзбург. Подгот. текста Цендровская, Наталья Константиновна, при участии Меца, Александра Григорьевича, коммент. Гинзбург, Лидия Яковлевна. Звезда 1998, № 10. 125-149].
Solov’yev, Vladimir Sergeyevich. Filosofiya iskusstva i literaturnaya kritika. Moskva: Iskusstvo, 1991 [Соловьев, Владимир Сергеевич. Философия искусства и литературная критика. Москва: Искусство, 1991].
Tarusskiye stranitsy: Literaturno-khudozhestvennyy illyustrirovannyy sbornik. Kaluga: Kaluzhskoye knizhnoye izdatel’stvo, 1961 [Тарусские страницы: Литературно-художественный иллюстрированный сборник, Калуга: Калужское книжное издательство, 1961].
Tynyanov, Yuriy Nikolayevich. Problema stikhotvornogo yazyka. Moskva: Sovetskiy pisatel’, 1964 [Тынянов, Юрий Николаевич. Проблема стихотворного языка. Москва: Советский писатель, 1964].
Pobierz

Opublikowane : 2020-09-07


RybinchikO. (2020). „I CZYMŻE SĄ WIERSZYKI?” KORESPONDENCJA NADIEŻDY MANDELSZTAM Z LIDIĄ GINZBURG. Przegląd Rusycystyczny, 172(4). https://doi.org/10.31261/pr.9199

Olga Rybinchik  rubinchik_olga@mail.ru
фрилансер  Federacja Rosyjska
https://orcid.org/0000-0001-5609-1819

Doktor nauk filologicznych, autorka kilku książek i ponad siedemdziesięciu artykułów o twórczości Anny Achmatowej i jej współczesnych.

Wybrane monografie: „Если бы я была живописцем…”: Изобразительное искусство в творческой мастерской Анны Ахматовой (Санкт-Петербург: Серебряный век, 2010); Анна Ахматова и ее время: Избранные работы (Москва: Азбуковник, 2018) oraz, we współautorstwie z Niną Iwanowną Popową, wielokrotnie wznawiana (2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2011, 2012, 2018) Анна Ахматова и Фонтанный Дом (Санкт-Петербург: Невский диалект, 2000).

Kontakt: rubinchik_olga@mail.ru


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).