Tom 172 Nr 4 (2020): Przegląd Rusycystyczny 2020, nr 4kolejny numer czasopisma. Blok tematyczny ROSJA: CZASY — LUDZIE — IDEE gościnnie pod redakcją JOLANTY BRZYKCY I BOŻENY ŻEJMO


Strona tytułowa

Strona redakcyjna

Spis treści

Artykuły

Recenzje

Noty o autorach