Agnieszka Matusiak, Wyjść z milczenia. Dekolonialne zmagania kultury i literatury ukraińskiej XXI wieku z traumą posttotalitarną


Abstrakt

rec. Agnieszka Matusiak, Wyjść z milczenia. Dekolonialne zmagania kultury i literatury ukraińskiej XXI wieku z traumą posttotalitarną


Słowa kluczowe

recenzja

Agnieszka Matusiak, Wyjść z milczenia. Dekolonialne zmagania kultury i literatury ukraińskiej XXI wieku z traumą posttotalitarną, C-KEW–Uniwersytet Wrocławski, Wojnowice–Wrocław 2018
Pobierz

Opublikowane : 2020-10-07


BakułaB. (2020). Agnieszka Matusiak, Wyjść z milczenia. Dekolonialne zmagania kultury i literatury ukraińskiej XXI wieku z traumą posttotalitarną. Przegląd Rusycystyczny, (1). https://doi.org/10.31261/pr.9797

Bogusław Bakuła  bakula.boguslaw@gmail.com
UAM Poznań  Polska
http://orcid.org/0000-0003-0523-698X

Prof. dr hab. Zatrudniony w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej. Polonista, slawista, krytyk literacki. Prace (m.in.): Skrzydło Dedala. Szkice, rozmowy o poezji i kulturze ukraińskiej lat 50.–90. XX wieku. Poznań: WiS, 1999; Historia i komparatystyka,. Szkice o literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. Poznań: Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, 2000; Eine parallele Welt. Beitrage zur unabhangigen Kultur in Polen 1976–1989. Bilefeld: Societas Pars Mundi Publishing, 2018; Nie zależności. Przypadki literatury i kulury poza cenzurą 1976–1989. Poznań: Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, 2020. Edycje i współedycje (m.in.): Slovník polských spisovatelů. Praha: Libri 2000; Transformacja w kulturze i literaturze polskiej 1989–2004. Poznań: Bonami, 2007; Drogi do wolności w kulturze Europy Środkowej i Wschodniej 19562006. Poznań: KdE, 2007; Comparisons and Texts. Essays on Literature and Culture of Central-Eastern Europe. Poznań: Bonami 2015; Dyskurs postkolonialny we współczesnej literaturze i kulturze Europy Środkowej i Wschodniej. Poznań: Bonami, 2015; Od „Zapisu“ do zapisu historii. Kultura poza cenzurą w Europie Środkowej i Wschodniej 1977–1989. Wrocław-Wojnowice 2018.