Kontakt

Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną/Interdisciplinary Center of Humanist Education Research
ul. Uniwersytecka 4, pokój/room C.017, A2.22–A2.24
40-007 Katowice
tel. 32 2009 505, 32 2009 504
e-mail: pil.czasopismo@us.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Małgorzata Wójcik-Dudek
Redaktor naczelna
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wsparcie techniczne

Zespół ds. czasopism