ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI - „Paidia i Literatura” 2024, nr 6

2024-01-10

Mały antropocen    

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do 6. numeru „Paidii i Literatury” poświęconego refleksji nad antropocenem, definiowanym jako epoka, w której człowiek stał się czynnikiem geologicznym, odciskającym piętno na naszej planecie. Antropocen przez badaczy rozumiany jest nie tylko jako moment destabilizacji życia na Ziemi, ale także okres, w którym obowiązujące kategorie, porządkujące dotąd świat okazują się nieaktualne i pilnie domagają się dopowiedzeń.

Jak zatem w kontekście tej planetarnej destabilizacji utrzymać opowieść o dzieciństwie? Jakimi operować narracjami? Jak tworzyć nowe opowieści? Jak opowiadać te już istniejące tak, aby układać świat według innych możliwości.

W numerze zaplanowano również działy „Ze świata” oraz „Varia”.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tematów artykułów do 15 lutego 2024 roku. Na Państwa teksty czekamy do 31 marca 2024 roku.

Tematy i artykuły prosimy wysyłać, korzystając z https://journals.us.edu.pl/index.php/pl

W razie pytań lub problemów technicznych zapraszamy do korespondencji: pil.czasopismo@us.edu.pl

Zgłoszone artykuły ocenia zespół redakcyjny czasopisma. O dopuszczeniu do druku decyduje ocena dwóch niezależnych recenzentów (double blind peer review).

ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI - „Paidia i Literatura” 2023, nr 5

2023-02-01

Przyziemność

Zapraszamy Państwa do nadsyłania artykułów do 5. numeru „Paidii i Literatury” poświęconego  „Przyziemności”. Liczmy na interesujące rozpoznania tej metafory w kontekście humanistyki środowiskowej, biohumanistyki, fitohumanistyki, geopoetyki, zwrotu geologicznego, nekrohumanistyki, środowiskowej historii Zagłady, nowego animizmu, nowych materializmów, nowego witalizmu, ale także pedagogiki nieatropocentrycznej czy zielonych kompetencji w czytaniu i pisaniu.

Interesują nas rozpoznania w ramach adresowanych do młodych odbiorców tekstów kultury w zakresie literatury, filmu, teatru, ilustracji, plakatu, gier komputerowych, publikacji popularnonaukowych, praktyk pedagogicznych, a także szeroko rozumianego języka.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tematów artykułów do 15 lutego 2023 roku. Na Państwa teksty czekamy do 15 marca 2023 roku.

Tematy i artykuły prosimy wysyłać, korzystając z https://journals.us.edu.pl/index.php/pl

W razie pytań lub problemów technicznych zapraszamy do korespondencji: pil.czasopismo@us.edu.pl

Zgłoszone artykuły ocenia zespół redakcyjny czasopisma. O dopuszczeniu do druku decyduje ocena dwóch niezależnych recenzentów (double blind peer review).

"Paidia i Literatura" w bazie DOAJ

2022-05-24

Miło nam poinformować, że czasopismo "Paidia i Literatura" zostało umieszczone w bazie DOAJ (Directory of Open Access Journals) która indeksuje największy zbiór czasopism recenzowanych, publikowanych przez różne wydawnictwa uczelniane i towarzystwa naukowe (w tym z zakresu nauk technicznych i ścisłych), dostępnych dla użytkowników na wolnych licencjach.

Strona czasopisma: https://journals.us.edu.pl/index.php/pl