PRAWA AUTORSKIE

Złożenie tekstu do Redakcji "PiL" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).

Autorzy mają prawo do umieszczania artykułów w serwisach i repozytoriach własnego wyboru.

Rocznik „Paidia i Literatura” publikuje teksty w pełnym otwartym dostępie na stronach internetowych OJS UŚ, www.paidia.us.edu.pl/ oraz w bazach danych czasopism. Można bezpłatnie i bez technicznych ograniczeń (nie trzeba zakładać konta, logować się na stronie czasopisma) pobrać w formie elektronicznej pełne teksty artykułów w momencie ich publikacji. Popieramy tym samym ideę otwartej nauki i nieograniczonego dostępu do rezultatów badań naukowych.