RECENZENCI

Stanislav Štěpáník (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu) Republika Czeska
Lidija Tanusevska (Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Skopje) Macedonia Północna
Dorota Michułka (Uniwersytet Wrocławski) Polska
Małgorzata Latoch-Zielińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) Polska
Grażyna Tomaszewska (Uniwersytet Gdański) Polska
Bożena Olszewska (Uniwersytet Opolski) Polska
Elżbieta Kruszyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) Toruń
Marta Pančíková (Uniwersytet Komeńskiego) Bratysława
Elżbieta Awramiuk (Uniwersytet w Białymstoku) Polska
Alicja Mazan-Mazurkiewicz (Uniwersytet Łódzki) Polska
Krzysztof Koc (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Poznań
Dario Proli (Uniwersytet Warszawski) Polska
Janina Janas (Uniwersytet w Bari) Włochy