Wszystkie numery PPK na licencji CC

2021-05-24

Wszystkie numery czasopisma publikowane są na licencji Creative Commons. Numery archiwalne (2017-2018), pierwotnie opublikowane w innej wersji, decyzją Kolegium Wydawniczego Uniwersytetu Śląskiego z 2019 r. zostały także opublikowane na licencji Creative Commons.

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za publikację.