WYDAWCA

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Prenumerata
Kontakt w sprawie zamówień:
adres e-mail: zamowienia.wydawnictwo@us.edu.pl
lub telefonicznie: (32) 359 16 03 w godz. 11:00-15:00
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Bankowa 12B
40-007 Katowice