WYTYCZNE DOTYCZĄCE BIBLIOGRAFII I ZASAD CYTOWANIA

WYTYCZNE DOTYCZĄCE BIBLIOGRAFII I PRZYPISÓW W TEKSTACH POLSKICH

Podstawowe wzory opisów bibliograficznych w przypisach i bibliografii (w bibliografii opis bibliograficzny zaczyna się od nazwiska):

– książka autorska:

  1. Jarosz: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001.

– praca zbiorowa (nazwisko redaktora podaje się w formie mianownika):

Kultury i krajobrazy pamięci. Red. M. Dziewierski, B. Pactwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2020.

– opracowanie zamieszczone w pracy zbiorowej (w przypisach należy podać strony, do których się odwołano; w bibliografii należy podać pełny zakres stron danego tekstu):

  1. Tarnowska: „Dym koloru ochry”. Jerozolima Andrzeja Buszy. W: Kontynenty. T. 1: Studia i szkice o twórczości Andrzeja Buszy. Red. M. Kisiel, J. Pasterski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice–Rzeszów 2019, s. 83–104.

– artykuł zamieszczony w czasopiśmie (w przypisach należy podać strony, do których się odwołano; w bibliografii należy podać pełny zakres stron danego tekstu):

  1. Trzeciak: Materialistyczna krytyka literacka – niedokończony projekt. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2018, nr 2 (12), s. 167–180.

– tekst opublikowany na stronie internetowej (jeśli tekst został opatrzony datą publikacji, to należy ją podać; obowiązkowe jest podanie hiperłącza oraz – w nawiasie kwadratowym – daty dostępu):

  1. Piątkowska-Borek: Czarna dziura jest naprawdę bardzo blisko Ziemi. Nowe odkrycie naukowców Europejskiego Obserwatorium Południowego (EOS). Wirtualna Polska, 8.05.2020. https://wiadomosci.wp.pl/czarna-dziura-jest-naprawde-bardzo-blisko-ziemi-nowe-odkrycie-naukowcow-europejskiego-obserwatorium-poludniowego-eos-6508412819375745a [dostęp: 17.02.2021].

Opis publikacji obcojęzycznej sporządza się w języku oryginału (np. ed., Hrsg., Vol., Teil, Bd., no., Nr.), z wyjątkiem skrótu „s.”:

  1. Cristià: Phonetic Enhancement of Sibilants in Infant-Directed Speech. „The Journal of the Acoustical Society of America” 2010, Vol. 128, no. 1, s. 424–434.

Powołanie na źródło podane w poprzednim przypisie – adres bibliograficzny powinien przyjąć postać:

Ibidem, s. 35.

W przypadku powołania na adres bibliograficzny, który już wcześniej był podawany, należy stosować tzw. opis skrócony w postaci:

  1. Kowalski: Historia…, s. 45.

M. Malinowska: Wpływy czeskie w sztuce Górnego Śląska. W: Górny Śląsk – wczoraj i dziś…, s. 56–67.

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE BIBLIOGRAFII I PRZYPISÓW W TEKSTACH ANGLOJĘZYCZNYCH

(Chicago Manual of Style, wariant Notes and Bibliography –

przypisy dolne)

Książka

Przypis dolny:

Ernest Hemingway, Death in the Afternoon (New York: Scribners, 1996), 15–18.

Przypis skrócony:

Hemingway, Death in the Afternoon, 22.

Bibliografia:

Hemingway, Ernest. Death in the Afternoon. New York: Scribners, 1996.

Rozdział w książce

Przypis dolny:

Nik Taylor, “Anthropomorphism and the Animal Subject,” in Anthropocentrism: Humans, Animals, Environments, ed. Rob Boddice (Leiden and Boston: Brill, 2011), 266.

Przypis skrócony:

Taylor, “Anthropomorphism and the Animal Subject,” 277.

Bibliografia:

Taylor, Nik. “Anthropomorphism and the Animal Subject.” In Anthropocentrism: Humans, Animals, Environments, edited by Robert Boddice, 265–281. Leiden and Boston: Brill, 2011.

Przekład książki

Przypis dolny:

George Saunders, Lincoln w bardo, trans. Michał Kłobukowski (Kraków: Wydawnictwo Znak, 2018), 79.

Przypis skrócony:

Saunders, Lincoln w bardo, 80.

Bibliografia:

Saunders, George. Lincoln w bardo. Translated by Michał Kłobukowski. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2018.

Artykuł w czasopiśmie

Przypis dolny:

Alan Beardsworth and Alan Bryman, “The Wild Animal in Late Modernity. The Case of the Disneyization of Zoos,” Tourist Studies, vol. 1, no. 1 (2001): 89–101.

Przypis skrócony:

Beardsworth and Bryman, “The Wild Animal in Late Modernity,” 90.

Bibliografia:

Beardsworth, Alan, and Alan Bryman. “The Wild Animal in Late Modernity. The Case of the Disneyization of Zoos.” Tourist Studies, vol. 1, no. 1 (2001): 83–104.

Artykuł w czasopiśmie online

Przypis dolny:

Emma Dillon, “Unwriting Medieval Song,” New Literary History, vol. 46, no. 4 (2015): 595–622, accessed January 21, 2021, http://www.jstor.org/stable/24772761.

Przypis skrócony:

Dillon, “Unwriting Medieval Song,” 560.

Bibliografia:

Dillon, Emma. “Unwriting Medieval Song.” New Literary History, vol. 46, no. 4 (2015): 595–622. Accessed January 21, 2021. http://www.jstor.org/stable/24772761.

Artykuł prasowy online

Przypis dolny:

Andrea Denhoed, “Covering the Covid-19 Crisis in the Navajo Nation,” The New Yorker, January 14, 2021, https://www.newyorker.com/culture/the-new-yorker-documentary/covering-the-covid-19-crisis-in-the-navajo-nation.

Przypis skrócony:

Denhoed, “Covering the Covid-19 Crisis.”

Bibliografia:

Denhoed, Andrea. “Covering the Covid-19 Crisis in the Navajo Nation.” The New Yorker, January 14, 2021. https://www.newyorker.com/culture/the-new-yorker-documentary/covering-the-covid-19-crisis-in-the-navajo-nation.

Więcej przykładów:

https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html#cg-news