PPK w wykazie czasopism punktowanych oraz w bazach danych

2021-12-02

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku oceny przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w 2023 roku, Problemy Prawa Karnego uzyskały 40 punktów parametrycznych (poz. 32503). Od 2021 roku Problemy Prawa Karnego są także indeksowane w bazie DOAJ (Directory of Open Access Journals; strona czasopisma jest dostępna tutaj) oraz w bazie ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences; link do profilu tutaj).

Począwszy od t. 5 nr 1 (2021) w Problemach Prawa Karnego istnieje możliwość publikacji materiałów także w języku angielskim.