Kontakt

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne
ul. Jordana 18
40-043 Katowice
E-mail: ssht@us.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

ks. dr Wojciech Kamczyk - sekretarz redakcji ŚSHT
sekretarz
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Wsparcie techniczne

Zespół ds. czasopism