O czasopiśmie

Pierwszy numer Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych ukazał się w 1968 roku jako rocznik katowickiego środowiska teologicznego i był odpowiedzią na utworzenie w Katowicach Uniwersytetu Śląskiego. W 1998 r. czasopismo stało się organem powołanego do życia Instytutu Teologiczno-Pastoralnego, a po utworzeniu Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim – organem naukowym tegoż Wydziału. W 2002 r. rocznik został przekształcony w półrocznik. Redaktorami naczelnymi czasopisma byli: ks. Remigiusz Sobański (1968–1975), ks. Romuald Rak (1976–1980), ks. Wincenty Myszor (1981–1995), ks. Stefan Cichy (1996–1999), ks. Jerzy Myszor (2000–2010), ks. Jacek Kempa (2011-2018), ks. Wojciech Surmiak (2019-2021). Wydawcą SSHT jest nieprzerwanie Księgarnia Świętego Jacka (www.ksj.pl).

Zgodnie z tytułem czasopisma publikowane są w nim prace z zakresu historii oraz teologii. Przedstawiana problematyka historyczna ograniczona jest do szeroko rozumianej historii Śląska, a nie tylko Kościoła na Śląsku, oraz losów ludności, która obecnie zamieszkuje tereny Śląska. Obszar teologii ujmowany jest w czasopiśmie szeroko. Obejmuje on zarówno tradycyjny kanon subdyscyplin teologicznych, jak i zagadnienia z pogranicza teologii i innych dyscyplin naukowych. W ten sposób promowane są badania interdyscyplinarne, dotyczące spotkania teologii z filozofią, naukami społecznymi, a także z naukami ścisłymi czy wreszcie, w szerszym pojęciu, z różnymi obszarami kultury.