Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny:
ks. dr hab. Damian Bednarski, prof. UŚ (WTl UŚ) - damian.bednarski@us.edu.pl

Redaktorzy tematyczni:
dr hab. Anna Maliszewska, prof. UŚ (WTl UŚ) - anna.maliszewska@us.edu.pl

Sekretarz Redakcji:
ks. dr Wojciech Kamczyk (WTl UŚ) - wojciech.kamczyk@us.edu pl