Punktacja MEiN:

40

ISSN: 0137-3447 (Print) ISSN: 2956-6185 (Online)

         Metadata from Crossref logo          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

"Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" (SSHT) są periodykiem naukowym związanym z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zgodnie z tytułem czasopisma publikowane są w nim prace z zakresu historii oraz teologii. Przedstawiana problematyka historyczna ograniczona jest do szeroko rozumianej historii Śląska, a nie tylko Kościoła na Śląsku, oraz losów ludności, która obecnie zamieszkuje tereny Śląska. Obszar teologii ujmowany jest w czasopiśmie szeroko. Obejmuje on zarówno tradycyjny kanon subdyscyplin teologicznych, jak i zagadnienia z pogranicza teologii i innych dyscyplin naukowych. W ten sposób promowane są badania interdyscyplinarne, dotyczące spotkania teologii z filozofią, naukami społecznymi, a także z naukami ścisłymi czy wreszcie, w szerszym pojęciu, z różnymi obszarami kultury.

 
 

Ważna informacja dla nowych użytkowników!

2023-10-19

Bardzo prosimy nowych użytkowników, zakładających konto w systemie OJS, o kontakt mailowy z sekretarzem redakcji, ks. dr. Wojciechem Kamczykiem (wojciech.kamczyk@us.edu.pl).

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne z podwyższoną punktacją MEN.

2023-07-20

Miło nam poinformować, że zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, nasz periodyk otrzymał 40 pkt. przyznawanych w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej. Wszystkim autorom, recenzentom i czytelnikom serdecznie dziękujemy za wsparcie i zapraszamy do publikacji!

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne na ministerialnej liście czasopism punktowanych

2021-12-01

Miło nam poinformować, że zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, nasz periodyk znalazł się w w/w wykazie otrzymując 20 pkt. przyznawanych w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej. Wszystkim autorom, recenzentom i czytelnikom serdecznie dziękujemy za wsparcie i zapraszamy do publikacji!  • PBN
  • BazHUM
  • CEEOL

MEiN
40