Кто вы, мандариры культуры, или Занималась ли мастурбацией пушкинская Татьяна? (Виктор Г. Арсланов. «Третий путь» Андрея Платонова: Поэтика. Философия. Миф. Владимир Даль, Санкт-Петербург 2019, 558 с.)


Abstrakt

x


Słowa kluczowe

x

Bulgakov, Mihail. Sobranie sochinenij v vos'mi tomakh. AST; Astrel', Moskva 2007–2011 [Булгаков, Михаил. Собрание сочинений в восьми томах. АСТ; Астрель, Москва 2007–2011].

Chajkovskaya, Vera. “Chudesa «perevorachivaniya». Sovremennye interpretatory vidyat v Platonove syurrealista, kotoryj pokazal beznadezhnyj ad bitvy za kommunizm.” Nezavisimaya gazeta. 15.04.2019. [Чайковская, Вера. “Чудеса «переворачивания». Современные интерпретаторы видят в Платонове сюрреалиста, который показал безнадежный ад битвы за коммунизм.” Независимая газета, 15 апреля 2019. <https://www.ng.ru/non-fiction/2019-04–25/15_980_03.html (21.01.2022)>].

Cieply, Jason. “Andrej Platonov i «zhivaya dialektika» «pushkinskogo personazha».” Fi-lologicheskij klass. 2021, t. 26, no. 1: 87–97 [Сипли, Джейсон. “Андрей Платонов и «живая диалектика» «пушкинского персонажа»”. Филологический класс, 2021, t. 26, no. 1: 87–97].

Khazanov, Pavel. “Chestnye yakobincy: Moshchnyj stalinizm i socialisticheskaya sub"ektiv-nost' Mihaila Lifshica i Andreya Platonova.” Filologicheskij klass, 2021, t. 26, no. 1: 67–84 [Хазанов, Павел. “Честные якобинцы: Мощный сталинизм и социалистическая субъективность Михаила Лифшица и Андрея Платонова.” Филологический класс, 2021, t. 26, no. 1: 67–84].

Magun, Artemij. “Otricatel'naya revolyuciya Andreya Platonova.” Novoe literaturnoe obozrenie, 2010, no. 106: 65–95 [Магун, Артемий. “Отрицательная революция Андрея Платонова.” Новое литературное обозрение, 2010, no. 106: 65–95].

Murav'ev, Andrej. “Revolyuciya — sila hranitel'naya: Mihail Lifshic i Andrej Platonov.” Filosofskie nauki, 2019, t. 62(1): 121–138 [Муравьев, Андрей. “Революция — сила хранительная: Михаил Лифшиц и Андрей Платонов.” Философские науки, 2019, t. 62(1): 121–138].

Platt, Jonathan. Greetings, Pushkin! Stalinist Cultural Polities and the Russian National Bard. University of Pittsburgh Press, Pittsburgh 2016.

Platonov, Andrej. Sobranie v vos'mi tomah. Vremya, Moskva 2011–2012 [Платонов, Андрей. Собрание в восьми томах. Время, Москва 2011–2012].

Platonov, Andrej. “…ya prozhil zhizn'”: Pis'ma. 1920–1950 gg. Astrel', Moskva 2013 [Платонов, Андрей. «…я прожил жизнь»: Письма. 1920–1950 гг. Астрель, Москва 2013].

Poddubcev, Roman. “Bor'ba za Andreya Platonova vo vtoroj polovine 1930-h godov.” Vo-prosy literatury, 2015, no. 10: 256–287 [Поддубцев, Роман. “Борьба за Андрея Платонова во второй половине 1930-х годов.” Вопросы литературы, 2015, no. 10: 256–287].

Poltavceva, Natal'ya. “Gusserlianskoe, kosmicheskoe i pushkinskoe nachala v Platonove.” Esse v oblasti poetiki, 2002, no. 27: 97–113 [Полтавцева, Наталья. “Гуссерлианское, космическое и пушкинское начала в Платонове.” Эссе в области поэтики, 2002, no. 27: 97–113].

Poltavceva, Natal'ya. “Platonov i Lukach: Iz istorii sovetskogo iskusstva 1930-h godov.” Novoe literaturnoe obozrenie, 2011, no. 107: 253–270 [Полтавцева, Наталья. “Платонов и Лукач: Из истории советского искусства 1930-х годов.” Новое литературное обозрение, 2011, no. 107: 253–270].

Pushkin, Aleksandr. Polnoe sobranie sochinenij v semnadcati tomah. T. 6. Voskresen'e, Moskva 1995 [Пушкин, Александр. Полное собрание сочинений в семнадцати томах. Т. 6. Воскресенье, Москва 1995].

Pobierz

Opublikowane : 2022-11-07


YablokovE. (2022). Кто вы, мандариры культуры, или Занималась ли мастурбацией пушкинская Татьяна? (Виктор Г. Арсланов. «Третий путь» Андрея Платонова: Поэтика. Философия. Миф. Владимир Даль, Санкт-Петербург 2019, 558 с.). Przegląd Rusycystyczny, (4), 275-287. https://doi.org/10.31261/pr.13277

Evgeny Yablokov  eajablokov@gmail.com
Rosyjska Akademia Nauk  Federacja Rosyjska
https://orcid.org/0000-0002-7926-1689

Rosyjski literaturoznawca, dr hab. nauk filologicznych, profesor. Główne obszary zainteresowań — literatura rosyjska XX wieku (Michaił Bułhakow, Andriej Płatonow, Aleksandr Grin i in.). Doktorat 1990: Художественное осмысление взаимоотношений человека и природы в литературе 1920—1930-х годов: Л.М. Леонов, А.П. Платонов, М.М. Пришвин. Habilitacja 1997: Проза Михаила Булгакова: структура художественного мира.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).