RADA NAUKOWA

Rada Naukowa Śląskich Studiów Polonistycznych

Edward Balcerzan (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Kalina Bahneva (Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria)
Małgorzata Czermińska (Uniwersytet Gdański, Polska)
Maria Delaperrière (National Institute for Oriental Languages and Civilizations, France)
Adam Dziadek (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Jens Herlth (University of Freiburg, Germany)
Marian Kisiel (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Krzysztof Kłosiński (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Olga Leszkowa (Lomonosov Moscow State University, Russia)
Jarosław Ławski (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
Aleksander Nawarecki (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
[Leonard Neuger (Stockholms universitet, Szwecja), zm. 2021]
Ryszard Nycz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dariusz Pawelec (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Marek Piechota (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
François Rosset (University of Lausanne, Switzerland)
Małgorzata Smorąg‐Goldberg (Paris-Sorbonne University, France)
Jerzy Smulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
Marek Tomaszewski (National Institute for Oriental Languages and Civilizations, France)
Danuta Ulicka (Uniwersytet Warszawski, Polska)