Zespół redakcyjnyRedakcja Śląskich Studiów Polonistycznych

Redaktor naczelna:
dr hab. prof UŚ Anna Kałuża, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska (anna.kaluza@us.edu.pl, orcid: 0000-0001-6267-1043)

Zastępczyni redaktor naczelnej:
dr Marta Baron-Milian, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska (marta.baron@us.edu.pl, orcid: 0000-0002-5430-4339)

Sekretarze redakcji:
dr Piotr Gorliński-Kucik, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska (piotr.gorlinski-kucik@us.edu.pl, orcid: 0000-0003-3733-4023)
lic. Monika Lubińska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska (monika.lubinska@us.edu.pl, orcid: 0000-0002-3413-7318)

Członkowie redakcji:
dr hab. prof UŚ Maria Barłowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
prof. dr hab. Ryszard Koziołek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
dr hab. prof. UŚ Grzegorz Olszański,  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
prof. dr hab. Danuta Opacka-Walasek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
dr Katarzyna Szopa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
dr Michał Hanczakowski, Palacký University in Olomouc, the Czech Republic.

Od początku powstania pisma do 2018 roku funkcję redaktora naczelnego pełnił prof. dr hab. Adam Dziadek – literaturoznawca, tłumacz, komparatysta literacki, przewodniczący rady naukowej serii wydawniczej „Studia o Męskości”, która ukazuje się nakładem Wydawnictwa IBL PAN w Warszawie), członek redakcji „Pamiętnika Literackiego”, członek Rady Naukowej IBL PAN. Autor licznych monografii („Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata”, 1999 „Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej”, 2004; „Projekt krytyki somatycznej”, 2014) oraz redaktor tomów zbiorowych.

W latach 2018-2019 funkcję redaktora naczelnego pełnił prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski (1967-2019) – krytyk literacki, historyk literatury, od roku 1989 także współredaktor czasopisma „FA-art”. Zajmował się przemianami nowoczesnej i ponowoczesnej kultury literackiej. Opublikował cztery tomy rozpraw („Polska proza innowacyjna w perspektywie postmodernizmu”, 1999; „Granice nowoczesności. Polska proza i wyczerpanie modernizmu”, 2006; „Prawo krytyki. O nowoczesnym i ponowoczesnym pojmowaniu literatury”, 2013; „Historia, fantastyka, nowoczesność. Szkice”, 2016) i trzy książki krytyczne („Skądinąd. Zapiski krytyczne”, 1998; „Koloniści i koczownicy. Szkice o najnowszej prozie i krytyce literackiej”, 2002; „Kup Pan książkę! Szkice i recenzje”, 2008). Laureat Nagrody im. Ludwika Frydego (1998) oraz Nagrody im. Kazimierza Wyki (2010).

dr hab. Anna Kałuża, prof. UŚ – literaturoznawczyni i krytyczka literacka, pracuje w Instytucie Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zajmuje się estetycznymi konsekwencjami przemian kulturowych, współczesną poezją i sztuką. Autorka książek: „Wola odróżnienia. O modernistycznej poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny Miłobędzkiej” (Kraków 2008); „Bumerang. Szkice o polskiej poezji XX i XXI wieku” (Wrocław 2010); „Wielkie wygrane. Wspólne sprawy estetyki, krytyki i poezji” (Mikołów 2011); „Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci?” (Kraków 2015); „Splątane obiekty. Przechwycenia artystyczno-literackie w niewspółmiernym świecie” (Kraków 2019). Współredaktorka zbiorów: m.in. „Rodzinna Europa. Pięć minut później” (Kraków 2011); „Interpretować dalej. Najważniejsze książki poetyckie 1945-1989” (Kraków 2011). „Płeć awangardy” (Katowice 2019).

dr Marta Baron-Milian – literaturoznawczyni i kulturoznawczyni, pracuje w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka monografii poświęconych twórczości Aleksandra Wata ("Wat plus Vat. Związki literatury i ekonomii w twórczości Aleksandra Wata", 2015) i Jerzego Ficowskiego ("Grzebanie grzebania. Archeolog i grabarz w twórczości Jerzego Ficowskiego", 2014); oraz współredaktorka tomów "Teoria nad-interpretacją?, 2013 i "Płeć awangardy", 2019. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół literatury polskiej XX i XXI wieku, praktyk awangardowych oraz związków literatury i ekonomii.

dr Piotr Gorliński-Kucik – literaturoznawca, adiunkt w Instytucie Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zajmuje się polską prozą XX i XXI wieku oraz edytorstwem naukowym, autor monografii: "TechGnoza, uchronia, science fiction. Proza Jacka Dukaja" (Katowice 2017).

lic Monika Lubińska – doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego. Laureatka programu Diamentowy Grant, rozprawę doktorską przygotowuje w ramach realizacji projektu badawczego poświęconego energii i paliwom w poezji oraz sztukach wizualnych zorientowanych wokół kryzysów antropocenu. Autorka książki poetyckiej "Nareszcie możemy się zjadać", za którą otrzymała nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny za rok 2019 oraz nominację do Nagrody Literackiej Gdynia 2020.