RECENZENCI

Lista recenzentów (2022)

dr hab., prof. UKW Mirosław Gołuński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
dr hab., prof. UW Paweł Frelik (Uniwersytet Warszawski)
dr hab., prof. UJ Jakub Momro (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
dr hab., prof. IBL PAN Katarzyna Czeczot (IBL PAN)
dr Anna R. Burzyńska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
prof. dr hab. Anna Krajewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Anita Jarzyna (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Krystyna Pietrych (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz (Uniwersytet Łódzki)
dr Izabela Curyłło-Klag (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
prof. dr hab. Agata Stankowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Anna Pekaniec (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
dr hab., prof. UW Marcin Lachowski (Uniwersytet Warszawski)
dr hab., prof. UW Marta Rakoczy (Uniwersytet Warszawski)
dr hab., prof. UWM Bernadetta Darska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr hab., prof. UWr Urszula Glensk (Uniwersytet Wrocławski)

 

Lista recenzentów (2021)
dr hab. Kacper Bartczak (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. Henryk Jaroszewicz (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. prof. UJ Ewa Michna (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Wojciech Browarny (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Tomasz Kunz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
prof. dr hab. Joanna Orska (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Aleksander Wójtowicz (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie)
dr hab. prof. UAM Jerzy Borowczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. prof. UŁ Anita Jarzyna (Uniwersytet Łódzki)
Prof. dr hab. Sławomir Buryła (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr hab. prof. UMK Paweł Tański (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. Dorota Walczak (L'Université Libre de Bruxelles)

 

Lista recenzentów (2020)
dr hab. prof. UŁ Tomasz Cieślak (Uniwersytet Łódzki)
dr. hab. prof. UMCS Aleksander Wójtowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr hab. prof. UJ Jakub Momro (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
dr hab. Maciej Duda (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Mateusz Skucha (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
dr hab. Arleta Galant (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. prof. UJ Elwira Buszewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
dr hab. prof. KUL Wiesław Pawlak (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
dr hab. prof. UAM Marcin Jaworski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Urszula Kluczyńska (Collegium da Vinci, Poznań)
dr. hab. prof. AP Tomasz Tomasik (Akademia Pomorska w Słupsku)
dr hab. prof. UWr Marian Bielecki (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. prof. UAM Błażej Warkocki (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Anna Węgrzyniak (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku)
Prof. Sławomir Buryła (Uniwersytet Warszawski)
prof. Anna Branach-Kallas (Uniwersytet  Mikołaja Kopernika)
prof. Grzegorz Moroz (Uniwersytet w Białymstoku)
dr hab. prof. UJ, Jerzy Franczak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
dr hab. prof. UWr, Joanna Orska (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Prof., UMCS, Andrzej Niewiadomski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

 

Lista recenzentów (2019)
dr hab. Lena Magnone (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Maciej Duda (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Monika Rudać-Grodzka (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)
dr hab. Tomasz Kitliński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
prof. dr hab. Elżbieta Winiecka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Andrzej Niewiadomski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
dr hab. Dariusz Brzostek Uniwersytet Mikołaja (Kopernika w Toruniu)
dr hab. prof. UR Magdalena Rabizo-Birek (Uniwersytet Rzeszowski)
prof. dr hab. Ewa Graczyk (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Inga Iwasiów (Uniwersytet Szczeciński)
prof. zw. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Krzysztof Obremski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
dr hab. Aleksander Wójtowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
dr Tomasz Markiewka (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
prof. zw. dr hab. Tadeusz Klimowicz (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. prof. UW Agnieszka Karpowicz (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Krystyna Płachcińska (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. Anna Nowicka-Struska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
dr hab. Joanna Orska (Uniwersytet Wrocławski)

 

Lista recenzentów (2018)
Małgorzata Mikołajczak (Uniwersytet Zielonogórski)
Jolanta Pasterska (Uniwersytet Rzeszowski)
Maria Olszewska (Uniwersytet Warszawski)
Magdalena Hawrysz (Uniwersytet Zielonogórski)
Jolanta Migdał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Renata Tańczuk (Uniwersytet Wrocławski)
Galina Kurylenko
Tomasz Mizerkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Andrzej Zieniewicz (Uniwersytet Warszawski)
Joanna Grądziel-Wójcik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Ewa Graczyk (Uniwersytet Gdański)
Marta Smolińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Paweł Mackiewicz (Uniwersytet Wrocławski)
Agnieszka Czechowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Małgorzata Ciszewska (IBL PAN)
 

Lista recenzentów (2017)
Dariusz Chemperek (Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Teresa Dalecka (Uniwersytet w Wilnie)
Paweł Frelik (Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Inga Iwasiów (Uniwersytet Szczeciński)
Rafał Kochanowicz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Tomasz Mizerkiewicz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Andrzej Niewiadomski (Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Jakub Niedźwiedź (Uniwersytet Jagielloński)
Joanna Orska (Uniwersytet Wrocławski)
Jan Sowa (Uniwersytet Jagielloński)

Lista recenzentów (2016)
prof. dr hab. Radosław Grześkowiak (UG)
prof. dr hab. Ewa Kraskowska (UAM)
dr hab. Michał Kuran (UŁ)
prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz (UAM)
prof. dr German Ritz (Universität Zürich, UZH)
dr hab. Tomasz Tomasik (Akademia Pomorska w Słupsku, AP)

Lista recenzentów (2015)
dr hab. Tomasz Cieślak (UŁ)
prof. dr hab. Paweł Dybel (IFiS PAN)
dr hab. Andrzej Hejmej (UJ)
dr hab. Adam Poprawa (UWr)
prof. dr hab. Piotr Śliwiński (UAM)
dr hab. Maciej Urbanowski (UJ)
dr hab., prof. ATH Tomasz Stępień

Lista recenzentów (2014)
prof. dr hab. Adam Dziadek (UŚ)
prof. dr hab. Ewa Kraskowska (UAM)
dr hab., prof. UWr. Joanna Orska
prof. dr hab. Inga Iwasiów (USz)
dr hab. Wiesław Pawlak (KUL)
dr hab. prof. UŁ Krystyna Płachcińska
prof. dr hab. Anna Węgrzyniak (ATH)

Lista recenzentów (2013)
dr hab., prof. UMCS Arkadiusz Bagłajewski
prof. dr hab. Inga Iwasiów (USz)
dr hab., prof. UWM Sławomir Buryła
dr hab., prof. UAM Tomasz Mizerkiewicz
dr hab., prof. US Andrzej Skrendo (Usz)
dr hab. Alina Świeściak (UŚ)