Męskości w soczewce. Neotelewizyjne konstruowanie tożsamości w programie MTV Ex na plaży Polska

Dezydery Barłowski
https://orcid.org/0000-0003-0872-5439

Abstrakt

The article presents an analysis of an MTV’s show Ex on the Beach Poland, which focuses on male characters who exhibit masculinity “patterns” promoted (“constructed”) by the reality show in question. First off, the show’s “format” is presented, including its specificity in the context of reality show genre development in relation to the theory of paleo- and neo-television. The article’s subsequent sections analyse the characters appearing in the second series of Ex on the Beach Poland. In the end, the conclusions are presented that pertain most of all to entirety of commercial side of promoting particular “patterns” of masculinity.


Słowa kluczowe

masculinity; neo-television; reality show

Bourdieu Pierre, 2004: Męska dominacja. Przeł. Lucyna Kopciewicz. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Faludi Susan, 2013: Reakcja. Niewypowiedziana wojna przeciwko kobietom. Przeł. Anna Dzierzgowska. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Frątczak-Rudnicka Barbara, 1997: Kobiety w reklamie – kobiety o reklamie. W: Portrety kobiet i mężczyzn w środkach masowego przekazu oraz podręcznikach szkolnych. Red. Renata Siemieńska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Herek Gregory M., 2004: Beyond „Homophobia”: Thinking About Sexual Prejudice and Stigma in the Twenty-First Century. „Sexuality Research & Social Policy”, vol. 1, no. 2.

Jak wyglądały początki Big Brothera w Polsce?, 2019. Big Brother TVN. 27.02.2019. [Online:] https://bigbrother.tvn.pl/big-brother-takbylo,3691,n/jak-wygladaly-poczatki-big-brothera-w-polsce,285028.html [10.01.2020].

Kimmel Michael S., 1992: Foreword. In: Men, Masculinity and the Media. Ed. Steve Craig. London: Sage Publications.

Kristeva Julia, 2007: Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie. Przeł. Maciej Falski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

La Cecla Franco, 2014: Szorstkim być. Antropologia mężczyzn. Przeł. Hanna Serkowska. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Lis Bartek, 2015: Gejowskie (nie)męskości. Normy płciowe a strategie tożsamości gejów. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.

Lisowski Krzysztof, 2013: „Warsaw Shore” to najniższa forma sztuki telewizyjnej (opinie). Wirtualne Media. 5.12.2013. [Online:] https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/warsaw-shore-to-najnizsza-forma-sztuki-telewizyjnej-opinie [11.01.2020].

Mikucki Jacek, 2016: Format programu telewizyjnego a normy kulturowe. Przypadek reality show „Rolnik szuka żony”. „Naukowy Przegląd Dziennikarski”, nr 1.

mk/łb, 2019: 1,03 mln widzów głównych emisji „Big Brothera” w TVN7. Wirtualne Media. 8.04.2019. [Online:] https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/big-brother-hitem-tvn7-wyniki-ogladalnosci-3-tygodnie [11.01.2020].

Moran Albert, Malbon Justin, 2006: Understanding the Global TV Format. Bristol: Intellect.

Odin Roger, Casetti Francesco, 1994: Od paleo- do neo-telewizji. W perspektywie semiopragmatyki. Przeł. Iwona Ostaszewska. W: Po kinie?… Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych. Wybór, wprowadzenie i oprac. Andrzej Gwóźdź. Kraków: Universitas.

Prósinowski Piotr, Ranachowska Joanna, 2014: Męskość na waszych ekranach: konstrukty mężczyzn i ich seksualności w komputerowych grach fabularnych, filmach i reklamach. „Ars Educandi”, nr 11.

Przylipiak Mirosław, 2004: U źródeł reality show. W: „Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska”, nr 3.

Ritzer George, 2005: Makdonaldyzacja społeczeństwa. Wydanie na nowy wiek. Przeł. Ludwik Stawowy. Wyd. 2. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.

Sanakiewicz Marcin, 2016: Telewizja reality jako performans – próba interpretacji i definicji. W: Gatunki i formaty we współczesnych mediach. Red. Wiesław Godzic, Andrzej Kozieł, Joanna Szylko-Kwas. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Siemieńska Renata, 1997: Środki masowego przekazu jako twórcy obrazu świata. W: Portrety kobiet i mężczyzn w środkach masowego przekazu oraz podręcznikach szkolnych. Red. Renata Siemieńska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Skucha Mateusz, 2014: Ładni chłopcy i szalone. Męskość i kobiecość w późnym pisarstwie Józefa Ignacego Kraszewskiego. Kraków: Collegium Columbium.

Sussman Herbert, 2018: Mężczyzna ekonomiczny i powstanie klasy średniej. Przeł. Tomasz Kaliściak. W: Formy męskości. Antologia przekładów. 3. Red. Adam Dziadek. [Warszawa]: IBL.

Wolf Naomi, 2014: Mit urody. Przeł. Monika Rogowska-Stangret. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Materiały telewizyjne

Ex na plaży Polska: Sezon 1 – Odcinek 1. S01/E01/2016. [Online:] https://player.pl/programy-online/ex-na-plazy-polska-odcinki,5095/odcinek-1,S01E01,71001 [10.01.2020].

Ex na plaży Polska: Sezon 2 – Odcinek 1. S02/E01/2017. [Online:] https://player.pl/programy-online/ex-na-plazy-polska-odcinki,5095/odcinek-1,S02E01,72393 [10.01.2020].

Ex na plaży Polska: Sezon 2 – Odcinek 2. S02/E02/2017. [Online:] https://player.pl/programy-online/ex-na-plazy-polska-odcinki,5095/odcinek-2,S02E02,72469 [10.01.2020].

Ex na plaży Polska: Sezon 2 – Odcinek 3. S02/E03/2017. [Online:] https://player.pl/programy-online/ex-na-plazy-polska-odcinki,5095/odcinek-3,S02E03,72470 [10.01.2020].

Ex na plaży Polska: Sezon 2 – Odcinek 4. S02/E04/2017. [Online:] https://player.pl/programy-online/ex-na-plazy-polska-odcinki,5095/odcinek-4,S02E04,72471 [10.01.2020].

Ex na plaży Polska: Sezon 2 – Odcinek 5. S02/E05/2017. [Online:] https://player.pl/programy-online/ex-na-plazy-polska-odcinki,5095/odcinek-5,S02E05,72472 [10.01.2020].

Ex na plaży Polska: Sezon 2 – Odcinek 6. S02/E06/2017. [Online:] https://player.pl/programy-online/ex-na-plazy-polska-odcinki,5095/odcinek-6,S02E06,72473 [10.01.2020].

Ex na plaży Polska: Sezon 2 – Odcinek 7. S02/E07/2017. [Online:] https://player.pl/programy-online/ex-na-plazy-polska-odcinki,5095/odcinek-7,S02E07,73345 [10.01.2020].

Ex na plaży Polska: Sezon 2 – Odcinek 8. S02/E08/2017. [Online:] https://player.pl/programy-online/ex-na-plazy-polska-odcinki,5095/odcinek-8,S02E08,73346 [10.01.2020].

Ex na plaży Polska: Sezon 4 – Odcinek 1. S04/E01/2018. [Online:] https://player.pl/programy-online/ex-na-plazy-polska-odcinki,5095/odcinek-1,S04E01,115070 [10.01.2020].

Warsaw Shore: Ekipa z Warszawy: Sezon 12 – Odcinek 9. S12/E09/2019. [Online:] https://player.pl/programy-online/warsaw-shore-ekipa-z-warszawy-odcinki,4365/odcinek-9,S12E09,152638 [10.01.2020].

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-29


BarłowskiD. (2020). Męskości w soczewce. Neotelewizyjne konstruowanie tożsamości w programie MTV Ex na plaży Polska. Śląskie Studia Polonistyczne, 15(1), 1-19. https://doi.org/10.31261/SSP.2020.15.14

Dezydery Barłowski 
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0872-5439
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).