Call for papers_2023

2023-02-21

CALL FOR PAPERS_2023

 

Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, tom 32.

Tytuł tomu:

Edukacyjne światoobrazy szkoły i uniwersytetu. Dydaktyka języka polskiego jako zobowiązanie

 

Zapraszamy Państwa do przygotowania tekstów do 32. numeru „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”, który chcielibyśmy zadedykować Profesor Bernadecie Niesporek-Szamburskiej, wybitnej badaczce i dydaktyczce języka, od zawsze związanej z Katedrą Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ, a obecnie dyrektorce Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną. Przygotowywany tom ZTiPDJP stanowi wyraz wdzięczności za wspólną pracę.

 

Oto proponowane kręgi tematyczne nawiązujące do szerokich zainteresowań badawczych Profesor Bernadety-Niesporek-Szamburskiej:

 • język uczniów – w kręgu lingwistyki edukacyjnej,
 • język i styl tekstów dla dzieci,
 • tekst dziecka – kreatywność dziecięca i jej stymulowanie, kompetencja tekstotwórcza, zabawy i gry językowe, zmysły, synestezja, emocje w języku i tekście dziecka,
 • dyskurs edukacyjny: komunikacja pomiędzy nauczycielem i uczniem,
 • językowy obraz świata dzieci, stereotypy językowo-kulturowe,
 • dzieci, nabywanie języka a media, kompetencja językowa i komunikacyjna dzieci,
 • kształcenie przyszłych nauczycieli polonistów,
 • neurodydaktyka,
 • eko(glotto)dydaktyka,
 • dialog międzykulturowy, uczeń z kontekstem migracyjnym, bilingwizm,
 • nauczanie języka polskiego jako rodzimego, obcego, jako drugiego i odziedziczonego.

 

W numerze przewidujemy dział ‘varia’.

 

Zapraszamy badaczy oraz dydaktyków języka i literatury i glottodydaktyków do przemyślenia wskazanych problemów oraz do nadsyłania propozycji artykułów (roboczych tytułów i krótkich opisów) do 31 stycznia 2023 roku na adres redakcji: ztipdjp@us.edu.pl. Na teksty czekamy do  28 lutego 2023 roku. Wytyczne dotyczące przesyłania tekstów znajdują w zakładce na stronie OJS UŚ naszego pisma:

https://journals.us.edu.pl/index.php/TPDJP/about/submissions

 

Zgłoszone artykuły wstępnie ocenia redakcja. O ostatecznym dopuszczeniu do druku decyduje ocena dwóch niezależnych recenzentów (double blind peer review).

 

„Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” funkcjonuje w bazach: ARIANTA, BASE, Bibliotekanauki.pl, CEJSH, CEEOL, DOAJ, EBSCO, ERIH+, Europeana.eu, Google Scholar, ICI Journals Master List, Modern Language Association International Bibliography, PBN, Śląska Biblioteka Cyfrowa, Most Wiedzy. Aktualnie aplikujemy do bazy SCOPUS. Czasopismo ma 20 punktów, intensywnie pracujemy nad tym, aby wkrótce uzyskać wyższą punktację.

 

Redaktorzy numeru                                                             

dr Anna Guzy i dr hab. Stanislav Štěpáník

Redaktor Naczelna dr Magdalena Ochwat oraz sekretarz redakcji dr Maria Wacławek                                                            

Strona OJS UŚ czasopisma:

https://www.journals.us.edu.pl/index.php/TPDJP