Recenzenci

Jiří Muryc, Uniwersytet w Ostrawie,
Anna Kisiel, Katolicki Uniwersytet w Leuven,
Krzysztof Koc, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Krzysztof Biedrzycki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
Alicja Jakubowska-Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski,
Urszula Kopeć, Uniwersytet Rzeszowski,
Kazimierz Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski,
Agnieszka Rypel, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
Halina Zgółkowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Elżbieta Awramiuk, Uniwersytet w Białymstoku,
Krystyna Gąsiorek, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
Anna Janus-Sitarz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
Jolanta Nocoń, Uniwersytet Opolski,
Bogusław Skowronek, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
Małgorzata Karwatowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Roman Starz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Alicja Ungerhauer-Gołąb, Uniwersytet Rzeszowski,
Zofia Budrewicz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (zanim wyraziła akces do Rady Naukowej czasopisma),
Grażyna Tomaszewska, Uniwersytet Gdański,
Jerzy Kaniewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Elżbieta Kruszyńska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (zanim wyraziła akces do Rady Naukowej czasopisma),
Marta Szymańska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
Anna Wileczek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Magdalena Marzec-Jóźwicka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Małgorzata Pamuła-Behrens, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
Beata Gromadzka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Iwona Morawska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Agnieszka Miernik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,