Polityka otwartego dostępu

Rocznik „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”  publikuje teksty w otwartym dostępie na stronach internetowych OJS UŚ, www.ztipdjp.us.edu.pl/   oraz w bazach danych czasopism. Można bezpłatnie i bez technicznych ograniczeń (nie trzeba zakładać konta, logować się na stronie czasopisma) pobrać w formie elektronicznej pełne teksty artykułów w momencie ich publikacji. Popieramy tym samym ideę otwartej nauki i nieograniczonego dostępu do rezultatów badań naukowych.

Polityka Open Access – realizujemy politykę otwartego, nieodpłatnego dostępu do numerów „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. Czasopismo jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).

Polityka archiwizacji
ZTiDJP zapewnia stałą dostępność i ochronę opublikowanych badań naukowych. Współpracujemy z Polską Biblioteką Narodową (https://www.bn.org.pl), Biblioteką Śląską w Katowicach (https://integro.bs.katowice.pl/catalog) oraz Central and Eastern Europe Online Library (https://www.ceeol.com), które przechowują opublikowane numery pisma.