Zaproszenie do składania artykułów naukowych do ZTiPDJP 2024

Tytuł tomu: Zmiany… Jak (prze)budować polską szkołę?

 

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania oryginalnych, wcześniej niepublikowanych propozycji do 33. numeru „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. Najnowszy tom chcielibyśmy poświęcić zmianom.

Zmiany są wszędzie: w ostatnich dziesięcioleciach tworzą nowe warunki życia, a człowieka stawiają przed niespotykanymi dotąd wyzwaniami. Byłoby dobrze, gdyby szkoła przygotowywała do nich, by pomogła młodym ludziom te zmiany zrozumieć. Tymczasem polska edukacja coraz bardziej rozmijała się z wyzwaniami współczesnego świata…

Co zatem zrobić, by polska szkoła, a w niej – tak istotne w funkcji formacyjnej kształcenie humanistyczne, polonistyczne – spełniały najlepsze standardy dobrej i nowoczesnej edukacji przygotowującej do życia we współczesnym świecie? Jak zmienić treści kształcenia, listy lektur, egzaminy, system oceniania czy sposoby przekazywania wartości, a także przestrzenie edukacyjne i metody?  Co trzeba zrobić, żeby zmienić polską szkołę?

Szkoła XXI wieku nie może obyć się bez innowacyjnych technologii i nowoczesnej edukacji medialnej, bez kształcenia kompetencji przyszłości, postaw obywatelskich, całościowej i interdyscyplinarnej edukacji klimatycznej, edukacji z zakresu kompetencji interpersonalnych i inteligencji emocjonalnej.

Zachęcamy badaczy oraz dydaktyków języka i literatury oraz glottodydaktyków do przesyłania artykułów naukowych, które poruszają temat „zmiany” w szerokim kontekście – włączającym czy poszerzającym sugerowaną listę zagadnień:

 

 • ograniczenie treści kształcenia w polskiej szkole,
 • nowe metody edukacji humanistycznej i nowe technologie w procesie nauczania i uczenia się,
 • nowoczesna edukacja medialna w humanistyce,
 • nowa humanistyka,
 • odpowiedzialność w kontekście edukacji,
 • tworzenie relacji uwzględniających podmiotowość uczniów i nauczycieli,
 • rola nauczycieli języka polskiego w zmieniającym się środowisku edukacyjnym,
 • umiejętności niezbędne uczniom w XXI wieku,
 • rola kształcenia językowego w budowaniu świadomości relacji środowiskowych,
 • dostępność edukacji i równość szans w kontekście zmian społecznych i technologicznych,
 • wyzwania i możliwości związane z humanistyką cyfrową,
 • nowy kanon lektur/ zbędność kanonu (?).

 

Jesteśmy także otwarci na artykuły poruszające inne tematy, z innych dyscyplin/dziedzin, które odnoszą się do tematu „zmiany” w edukacji.

 

Zapraszamy Autorów i Autorki do przemyślenia wskazanych problemów oraz do nadsyłania propozycji artykułów (roboczych tytułów i krótkich opisów) do 29 lutego 2024 roku na adres redakcji: ztipdjp@us.edu.pl. Na teksty czekamy do 15 marca 2024 roku. Wytyczne dotyczące przesyłania tekstów znajdują w zakładce na stronie OJS UŚ naszego pisma:

https://journals.us.edu.pl/index.php/TPDJP/about/submissions

 

Zgłoszone artykuły wstępnie ocenia redakcja. O ostatecznym dopuszczeniu do druku decyduje ocena dwóch niezależnych recenzentów (double blind peer review).

 

W związku z tworzoną nową listą czasopism punktowanych informujemy, że ZTiPDJP jest indeksowane m.in. w następujących bazach: CEJSH, CEEOL, DOAJ, EBSCO, ERIH+, ICI Journals Master List, Modern Language Association International Bibliography.

 

Strona OJS UŚ czasopisma: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/TPDJP

 

Redaktor naczelna dr Magdalena Ochwat, zastępczyni redaktor naczelnej prof. Bernadeta Niesporek-Szamburska

oraz sekretarz redakcji dr Maria Wacławek                      

Zaproszenie do składania artykułów naukowych do ZTiPDJP 2024

2024-01-19

Tytuł tomu: Zmiany… Jak (prze)budować polską szkołę?

 

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania oryginalnych, wcześniej niepublikowanych propozycji do 33. numeru „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. Najnowszy tom chcielibyśmy poświęcić zmianom.

Zmiany są wszędzie: w ostatnich dziesięcioleciach tworzą nowe warunki życia, a człowieka stawiają przed niespotykanymi dotąd wyzwaniami. Byłoby dobrze, gdyby szkoła przygotowywała do nich, by pomogła młodym ludziom te zmiany zrozumieć. Tymczasem polska edukacja coraz bardziej rozmijała się z wyzwaniami współczesnego świata…

Co zatem zrobić, by polska szkoła, a w niej – tak istotne w funkcji formacyjnej kształcenie humanistyczne, polonistyczne – spełniały najlepsze standardy dobrej i nowoczesnej edukacji przygotowującej do życia we współczesnym świecie? Jak zmienić treści kształcenia, listy lektur, egzaminy, system oceniania czy sposoby przekazywania wartości, a także przestrzenie edukacyjne i metody?  Co trzeba zrobić, żeby zmienić polską szkołę?

Szkoła XXI wieku nie może obyć się bez innowacyjnych technologii i nowoczesnej edukacji medialnej, bez kształcenia kompetencji przyszłości, postaw obywatelskich, całościowej i interdyscyplinarnej edukacji klimatycznej, edukacji z zakresu kompetencji interpersonalnych i inteligencji emocjonalnej.

Zachęcamy badaczy oraz dydaktyków języka i literatury oraz glottodydaktyków do przesyłania artykułów naukowych, które poruszają temat „zmiany” w szerokim kontekście – włączającym czy poszerzającym sugerowaną listę zagadnień:

 

 • ograniczenie treści kształcenia w polskiej szkole,
 • nowe metody edukacji humanistycznej i nowe technologie w procesie nauczania i uczenia się,
 • nowoczesna edukacja medialna w humanistyce,
 • nowa humanistyka,
 • odpowiedzialność w kontekście edukacji,
 • tworzenie relacji uwzględniających podmiotowość uczniów i nauczycieli,
 • rola nauczycieli języka polskiego w zmieniającym się środowisku edukacyjnym,
 • umiejętności niezbędne uczniom w XXI wieku,
 • rola kształcenia językowego w budowaniu świadomości relacji środowiskowych,
 • dostępność edukacji i równość szans w kontekście zmian społecznych i technologicznych,
 • wyzwania i możliwości związane z humanistyką cyfrową,
 • nowy kanon lektur/ zbędność kanonu (?).

 

Jesteśmy także otwarci na artykuły poruszające inne tematy, z innych dyscyplin/dziedzin, które odnoszą się do tematu „zmiany” w edukacji.

 

Zapraszamy Autorów i Autorki do przemyślenia wskazanych problemów oraz do nadsyłania propozycji artykułów (roboczych tytułów i krótkich opisów) do 31 lutego 2024 roku na adres redakcji: ztipdjp@us.edu.pl. Na teksty czekamy do 15 marca 2024 roku. Wytyczne dotyczące przesyłania tekstów znajdują w zakładce na stronie OJS UŚ naszego pisma:

https://journals.us.edu.pl/index.php/TPDJP/about/submissions

 

Zgłoszone artykuły wstępnie ocenia redakcja. O ostatecznym dopuszczeniu do druku decyduje ocena dwóch niezależnych recenzentów (double blind peer review).

 

W związku z tworzoną nową listą czasopism punktowanych informujemy, że ZTiPDJP jest indeksowane m.in. w następujących bazach: CEJSH, CEEOL, DOAJ, EBSCO, ERIH+, ICI Journals Master List, Modern Language Association International Bibliography.

 

Strona OJS UŚ czasopisma: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/TPDJP

 

Redaktor Naczelna dr Magdalena Ochwat, zastępczyni redaktor naczelnej Bernadeta Niesporek-Szamburska

oraz sekretarz redakcji dr Maria Wacławek                                               

Call for papers_2023

2023-02-21

Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, tom 32.

Tytuł tomu: Edukacyjne światoobrazy szkoły i uniwersytetu. Dydaktyka języka polskiego jako zobowiązanie

Zapraszamy Państwa do przygotowania tekstów do 32. numeru ZTiPDJP, który chcielibyśmy zadedykować Profesor Bernadecie Niesporek-Szamburskiej, wybitnej badaczce i dydaktyczce języka, od zawsze związanej z Katedrą Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ, a obecnie dyrektorce Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną.

Wytyczne dotyczące przesyłania tekstów znajdują w zakładce na stronie OJS UŚ naszego pisma:

https://journals.us.edu.pl/index.php/TPDJP/about/submissions

Zgłoszone artykuły wstępnie ocenia redakcja. O ostatecznym dopuszczeniu do druku decyduje ocena dwóch niezależnych recenzentów (double blind peer review).

ZTiPDJP w DOAJ i MLA International Bibliography

2022-06-14

Szanowni Państwo,
Drodzy Autorzy, Recenzenci, Przyjaciele czasopisma „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”,

miło nam poinformować, że nasze czasopismo właśnie zostało przyjęte do dwóch międzynarodowych baz. Tym samym staliśmy się periodykiem obecnym w DOAJ (Directory of Open Access Journals), która zawiera prawie 17 500 recenzowanych czasopism o otwartym dostępie, obejmując swym zasięgiem wszystkie dziedziny nauki, oraz  MLA International Bibliography, zawierającej ponad 3 miliony rekordów.

Redakcja złożyła również aplikację do dwu innych baz, Web of Science" i "Sherpa Romeo" co – mamy nadzieję – poprawi widzialność Państwa artykułów i podniesie ich cytowalność. Przy okazji będzie skutkować podniesieniem ZTiPDJP liczby punktów przyznawanych przez MEiN.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Redakcja „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”

Magdalena Ochwat
Bernadeta Niesporek-Szamburska
Maria Wacławek

Wszystkie numery ZTiPDJP na licencji CC

2022-04-04

Wszystkie numery czasopisma publikowane są na licencji Creative Commons. Numery archiwalne (2009; 2012–2018), pierwotnie opublikowane w innej wersji, decyzją Kolegium Wydawniczego Uniwersytetu Śląskiego z 2019 r. zostały także opublikowane na licencji Creative Commons.

 Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za publikację.

Call for papers_II

2022-02-07

Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego nr 31
Edukacja humanistyczna w czasach kryzysu klimatycznego

Zapraszamy badaczy oraz dydaktyków języka i literatury, nauczycieli i glottodydaktyków do przemyślenia wskazanych problemów oraz do nadsyłania propozycji artykułów (roboczych tytułów i krótkich opisów) do 15 lutego 2022 roku. Z wdzięcznością przyjmiemy Państwa akces do numeru. Na teksty czekamy do końca marca 2022 roku.

 

Call for papers

2022-01-19

CALL FOR PAPERS

Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego nr 31
Edukacja humanistyczna w czasach kryzysu klimatycznego

Zapraszamy Państwa do przygotowania tekstów do 31. numeru „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”, który chcielibyśmy poświęcić refleksji nad edukacją humanistyczną w czasach kryzysu klimatycznego. 

Oto proponowane przez nas kręgi tematyczne:

•        zielone kompetencje, zielone pisanie i zielone czytanie,
•        ekoglottodydaktyka,
•        komunikowanie o kryzysie klimatycznym, dyskursy proklimatyczne
•        poszukiwanie języka mówienia o kryzysie i biocentrycznej perspektywy,
•        nowe metodologie humanistyczne a kryzys klimatyczny,
•        kryzys klimatyczny jako wyzwanie w edukacji humanistycznej,
•        szkoła w czasach destrukcji środowiska,
•        utopie i dystopie klimatyczne w szkole,
•        popkultura i ekoedukacja filmowa,
•        źródła inspiracji humanistyki środowiskowej uprawianej w szkole,
•        lektury (poza)szkolne a klimatyczne wyzwania współczesności,
•        nowi bohaterowie nieposłuszni ekologicznie,
•        nowe gatunki (cli-fi, reportaż środowiskowy) w polonistyce szkolnej i akademickiej,
•        nowe źródła krytycznej nadziei w czasie kryzysu,
•        podejście eko- i biocentryczne w refleksji akademickiej,
•        ekologia a aksjologia, bioetyczne przewartościowania,
•        kryzys klimatyczny w świetle empirycznych badań naukowych.

W numerze przewidujemy dział ‘varia’.

Zapraszamy badaczy oraz dydaktyków języka i literatury, nauczycieli i glottodydaktyków do przemyślenia wskazanych problemów oraz do nadsyłania propozycji artykułów (roboczych tytułów i krótkich opisów) do 15 lutego 2022 roku. Z wdzięcznością przyjmiemy Państwa akces do numeru. Na teksty czekamy do końca kwietnia 2022 roku.

Zgłoszone artykuły wstępnie ocenia redakcja. O ostatecznym dopuszczeniu do druku decyduje ocena dwóch niezależnych recenzentów (double blind peer review).

Czasopismo otrzymało 20 punktów, funkcjonuje w bazach: ERIH Plus, Index Copernicus International, Central and Easter European Online Library, Arianta, CEJSH. Aktualnie aplikujemy do bazy SCOPUS i DOAJ, co mamy nadzieję w bliskiej przyszłości pozwoli nam osiągnąć wyższą punktację.

Redaktorki numeru                                                              
Prof. Bernadeta Niesporek-Szamburska i dr Magdalena Ochwat 

oraz sekretarz redakcji
dr Maria Wacławek                                                             

Strony czasopisma:
https://www.journals.us.edu.pl/index.php/TPDJP
https://www.ztipdjp.us.edu.pl/