ZTiPDJP w DOAJ i MLA International Bibliography

2022-06-14

Szanowni Państwo,
Drodzy Autorzy, Recenzenci, Przyjaciele czasopisma „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”,

miło nam poinformować, że nasze czasopismo właśnie zostało przyjęte do dwóch międzynarodowych baz. Tym samym staliśmy się periodykiem obecnym w DOAJ (Directory of Open Access Journals), która zawiera prawie 17 500 recenzowanych czasopism o otwartym dostępie, obejmując swym zasięgiem wszystkie dziedziny nauki, oraz  MLA International Bibliography, zawierającej ponad 3 miliony rekordów.

Redakcja złożyła również aplikację do dwu innych baz, Web of Science" i "Sherpa Romeo" co – mamy nadzieję – poprawi widzialność Państwa artykułów i podniesie ich cytowalność. Przy okazji będzie skutkować podniesieniem ZTiPDJP liczby punktów przyznawanych przez MEiN.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Redakcja „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”

Magdalena Ochwat
Bernadeta Niesporek-Szamburska
Maria Wacławek

Wszystkie numery ZTiPDJP na licencji CC

2022-04-04

Wszystkie numery czasopisma publikowane są na licencji Creative Commons. Numery archiwalne (2009; 2012–2018), pierwotnie opublikowane w innej wersji, decyzją Kolegium Wydawniczego Uniwersytetu Śląskiego z 2019 r. zostały także opublikowane na licencji Creative Commons.

 Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za publikację.

Call for papers_II

2022-02-07

Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego nr 31
Edukacja humanistyczna w czasach kryzysu klimatycznego

Zapraszamy badaczy oraz dydaktyków języka i literatury, nauczycieli i glottodydaktyków do przemyślenia wskazanych problemów oraz do nadsyłania propozycji artykułów (roboczych tytułów i krótkich opisów) do 15 lutego 2022 roku. Z wdzięcznością przyjmiemy Państwa akces do numeru. Na teksty czekamy do końca marca 2022 roku.

 

Call for papers

2022-01-19

CALL FOR PAPERS

Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego nr 31
Edukacja humanistyczna w czasach kryzysu klimatycznego

Zapraszamy Państwa do przygotowania tekstów do 31. numeru „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”, który chcielibyśmy poświęcić refleksji nad edukacją humanistyczną w czasach kryzysu klimatycznego. 

Oto proponowane przez nas kręgi tematyczne:

•        zielone kompetencje, zielone pisanie i zielone czytanie,
•        ekoglottodydaktyka,
•        komunikowanie o kryzysie klimatycznym, dyskursy proklimatyczne
•        poszukiwanie języka mówienia o kryzysie i biocentrycznej perspektywy,
•        nowe metodologie humanistyczne a kryzys klimatyczny,
•        kryzys klimatyczny jako wyzwanie w edukacji humanistycznej,
•        szkoła w czasach destrukcji środowiska,
•        utopie i dystopie klimatyczne w szkole,
•        popkultura i ekoedukacja filmowa,
•        źródła inspiracji humanistyki środowiskowej uprawianej w szkole,
•        lektury (poza)szkolne a klimatyczne wyzwania współczesności,
•        nowi bohaterowie nieposłuszni ekologicznie,
•        nowe gatunki (cli-fi, reportaż środowiskowy) w polonistyce szkolnej i akademickiej,
•        nowe źródła krytycznej nadziei w czasie kryzysu,
•        podejście eko- i biocentryczne w refleksji akademickiej,
•        ekologia a aksjologia, bioetyczne przewartościowania,
•        kryzys klimatyczny w świetle empirycznych badań naukowych.

W numerze przewidujemy dział ‘varia’.

Zapraszamy badaczy oraz dydaktyków języka i literatury, nauczycieli i glottodydaktyków do przemyślenia wskazanych problemów oraz do nadsyłania propozycji artykułów (roboczych tytułów i krótkich opisów) do 15 lutego 2022 roku. Z wdzięcznością przyjmiemy Państwa akces do numeru. Na teksty czekamy do końca kwietnia 2022 roku.

Zgłoszone artykuły wstępnie ocenia redakcja. O ostatecznym dopuszczeniu do druku decyduje ocena dwóch niezależnych recenzentów (double blind peer review).

Czasopismo otrzymało 20 punktów, funkcjonuje w bazach: ERIH Plus, Index Copernicus International, Central and Easter European Online Library, Arianta, CEJSH. Aktualnie aplikujemy do bazy SCOPUS i DOAJ, co mamy nadzieję w bliskiej przyszłości pozwoli nam osiągnąć wyższą punktację.

Redaktorki numeru                                                              
Prof. Bernadeta Niesporek-Szamburska i dr Magdalena Ochwat 

oraz sekretarz redakcji
dr Maria Wacławek                                                             

Strony czasopisma:
https://www.journals.us.edu.pl/index.php/TPDJP
https://www.ztipdjp.us.edu.pl/