CALL FOR PAPERS_2023

 

Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, tom 32.

Tytuł tomu:

Edukacyjne światoobrazy szkoły i uniwersytetu. Dydaktyka języka polskiego jako zobowiązanie

 

Zapraszamy Państwa do przygotowania tekstów do 32. numeru „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”, który chcielibyśmy zadedykować Profesor Bernadecie Niesporek-Szamburskiej, wybitnej badaczce i dydaktyczce języka, od zawsze związanej z Katedrą Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ, a obecnie dyrektorce Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną. Przygotowywany tom ZTiPDJP stanowi wyraz wdzięczności za wspólną pracę.

 

Oto proponowane kręgi tematyczne nawiązujące do szerokich zainteresowań badawczych Profesor Bernadety-Niesporek-Szamburskiej:

 • język uczniów – w kręgu lingwistyki edukacyjnej,
 • język i styl tekstów dla dzieci,
 • tekst dziecka – kreatywność dziecięca i jej stymulowanie, kompetencja tekstotwórcza, zabawy i gry językowe, zmysły, synestezja, emocje w języku i tekście dziecka,
 • dyskurs edukacyjny: komunikacja pomiędzy nauczycielem i uczniem,
 • językowy obraz świata dzieci, stereotypy językowo-kulturowe,
 • dzieci, nabywanie języka a media, kompetencja językowa i komunikacyjna dzieci,
 • kształcenie przyszłych nauczycieli polonistów,
 • neurodydaktyka,
 • eko(glotto)dydaktyka,
 • dialog międzykulturowy, uczeń z kontekstem migracyjnym, bilingwizm,
 • nauczanie języka polskiego jako rodzimego, obcego, jako drugiego i odziedziczonego.

 

W numerze przewidujemy dział ‘varia’.

 

Zapraszamy badaczy oraz dydaktyków języka i literatury i glottodydaktyków do przemyślenia wskazanych problemów oraz do nadsyłania propozycji artykułów (roboczych tytułów i krótkich opisów) do 31 stycznia 2023 roku na adres redakcji: ztipdjp@us.edu.pl. Na teksty czekamy do  28 lutego 2023 roku. Wytyczne dotyczące przesyłania tekstów znajdują w zakładce na stronie OJS UŚ naszego pisma:

https://journals.us.edu.pl/index.php/TPDJP/about/submissions

 

Zgłoszone artykuły wstępnie ocenia redakcja. O ostatecznym dopuszczeniu do druku decyduje ocena dwóch niezależnych recenzentów (double blind peer review).

 

„Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” funkcjonuje w bazach: ARIANTA, BASE, Bibliotekanauki.pl, CEJSH, CEEOL, DOAJ, EBSCO, ERIH+, Europeana.eu, Google Scholar, ICI Journals Master List, Modern Language Association International Bibliography, PBN, Śląska Biblioteka Cyfrowa, Most Wiedzy. Aktualnie aplikujemy do bazy SCOPUS. Czasopismo ma 20 punktów, intensywnie pracujemy nad tym, aby wkrótce uzyskać wyższą punktację.

 

Redaktorzy numeru                                                             

dr Anna Guzy i dr hab. Stanislav Štěpáník

Redaktor Naczelna dr Magdalena Ochwat oraz sekretarz redakcji dr Maria Wacławek                                                            

Strona OJS UŚ czasopisma:

https://www.journals.us.edu.pl/index.php/TPDJP

Call for papers_2023

2023-02-21

Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, tom 32.

Tytuł tomu: Edukacyjne światoobrazy szkoły i uniwersytetu. Dydaktyka języka polskiego jako zobowiązanie

Zapraszamy Państwa do przygotowania tekstów do 32. numeru ZTiPDJP, który chcielibyśmy zadedykować Profesor Bernadecie Niesporek-Szamburskiej, wybitnej badaczce i dydaktyczce języka, od zawsze związanej z Katedrą Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ, a obecnie dyrektorce Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną.

Wytyczne dotyczące przesyłania tekstów znajdują w zakładce na stronie OJS UŚ naszego pisma:

https://journals.us.edu.pl/index.php/TPDJP/about/submissions

Zgłoszone artykuły wstępnie ocenia redakcja. O ostatecznym dopuszczeniu do druku decyduje ocena dwóch niezależnych recenzentów (double blind peer review).

ZTiPDJP w DOAJ i MLA International Bibliography

2022-06-14

Szanowni Państwo,
Drodzy Autorzy, Recenzenci, Przyjaciele czasopisma „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”,

miło nam poinformować, że nasze czasopismo właśnie zostało przyjęte do dwóch międzynarodowych baz. Tym samym staliśmy się periodykiem obecnym w DOAJ (Directory of Open Access Journals), która zawiera prawie 17 500 recenzowanych czasopism o otwartym dostępie, obejmując swym zasięgiem wszystkie dziedziny nauki, oraz  MLA International Bibliography, zawierającej ponad 3 miliony rekordów.

Redakcja złożyła również aplikację do dwu innych baz, Web of Science" i "Sherpa Romeo" co – mamy nadzieję – poprawi widzialność Państwa artykułów i podniesie ich cytowalność. Przy okazji będzie skutkować podniesieniem ZTiPDJP liczby punktów przyznawanych przez MEiN.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Redakcja „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”

Magdalena Ochwat
Bernadeta Niesporek-Szamburska
Maria Wacławek

Wszystkie numery ZTiPDJP na licencji CC

2022-04-04

Wszystkie numery czasopisma publikowane są na licencji Creative Commons. Numery archiwalne (2009; 2012–2018), pierwotnie opublikowane w innej wersji, decyzją Kolegium Wydawniczego Uniwersytetu Śląskiego z 2019 r. zostały także opublikowane na licencji Creative Commons.

 Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za publikację.

Call for papers_II

2022-02-07

Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego nr 31
Edukacja humanistyczna w czasach kryzysu klimatycznego

Zapraszamy badaczy oraz dydaktyków języka i literatury, nauczycieli i glottodydaktyków do przemyślenia wskazanych problemów oraz do nadsyłania propozycji artykułów (roboczych tytułów i krótkich opisów) do 15 lutego 2022 roku. Z wdzięcznością przyjmiemy Państwa akces do numeru. Na teksty czekamy do końca marca 2022 roku.

 

Call for papers

2022-01-19

CALL FOR PAPERS

Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego nr 31
Edukacja humanistyczna w czasach kryzysu klimatycznego

Zapraszamy Państwa do przygotowania tekstów do 31. numeru „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”, który chcielibyśmy poświęcić refleksji nad edukacją humanistyczną w czasach kryzysu klimatycznego. 

Oto proponowane przez nas kręgi tematyczne:

•        zielone kompetencje, zielone pisanie i zielone czytanie,
•        ekoglottodydaktyka,
•        komunikowanie o kryzysie klimatycznym, dyskursy proklimatyczne
•        poszukiwanie języka mówienia o kryzysie i biocentrycznej perspektywy,
•        nowe metodologie humanistyczne a kryzys klimatyczny,
•        kryzys klimatyczny jako wyzwanie w edukacji humanistycznej,
•        szkoła w czasach destrukcji środowiska,
•        utopie i dystopie klimatyczne w szkole,
•        popkultura i ekoedukacja filmowa,
•        źródła inspiracji humanistyki środowiskowej uprawianej w szkole,
•        lektury (poza)szkolne a klimatyczne wyzwania współczesności,
•        nowi bohaterowie nieposłuszni ekologicznie,
•        nowe gatunki (cli-fi, reportaż środowiskowy) w polonistyce szkolnej i akademickiej,
•        nowe źródła krytycznej nadziei w czasie kryzysu,
•        podejście eko- i biocentryczne w refleksji akademickiej,
•        ekologia a aksjologia, bioetyczne przewartościowania,
•        kryzys klimatyczny w świetle empirycznych badań naukowych.

W numerze przewidujemy dział ‘varia’.

Zapraszamy badaczy oraz dydaktyków języka i literatury, nauczycieli i glottodydaktyków do przemyślenia wskazanych problemów oraz do nadsyłania propozycji artykułów (roboczych tytułów i krótkich opisów) do 15 lutego 2022 roku. Z wdzięcznością przyjmiemy Państwa akces do numeru. Na teksty czekamy do końca kwietnia 2022 roku.

Zgłoszone artykuły wstępnie ocenia redakcja. O ostatecznym dopuszczeniu do druku decyduje ocena dwóch niezależnych recenzentów (double blind peer review).

Czasopismo otrzymało 20 punktów, funkcjonuje w bazach: ERIH Plus, Index Copernicus International, Central and Easter European Online Library, Arianta, CEJSH. Aktualnie aplikujemy do bazy SCOPUS i DOAJ, co mamy nadzieję w bliskiej przyszłości pozwoli nam osiągnąć wyższą punktację.

Redaktorki numeru                                                              
Prof. Bernadeta Niesporek-Szamburska i dr Magdalena Ochwat 

oraz sekretarz redakcji
dr Maria Wacławek                                                             

Strony czasopisma:
https://www.journals.us.edu.pl/index.php/TPDJP
https://www.ztipdjp.us.edu.pl/