Kontakt

Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną/Interdisciplinary Center of Humanist Education Research
ul. Uniwersytecka 4, pokój/room C0.17, A2.22–A2.24
40-007 Katowice
e-mail: ztipdjp@us.edu.pl

https://www.facebook.com/ZTiPDJP

Główna osoba do kontaktu

Magdalena Ochwat
Redaktor naczelna
Uniwersytet Śląski

Wsparcie techniczne

Zespół ds. czasopism