Zespół redakcyjnyRedakcja

Redaktor naczelna: Magdalena Ochwat, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Zastępczyni redaktor naczelnej: Bernadeta Niesporek-Szamburska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Sekretarz: Maria Wacławek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Redaktor statystyczny: Justyna Hanna Budzik, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Członkowie redakcji:
Ewa Jaskółowa, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Marian Kisiel, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aldona Skudrzyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Helena Synowiec, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Małgorzata Wójcik-Dudek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Martina Wyszynska Johansson, Uniwersity West w Szwecji
Lidija Rezoničnik, Uniwersytet w Lublanie (Słowenia)

Rada Naukowa
Zofia Budrewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Katarina Dudová (Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze)
Elżbieta Grabska-Moyle (Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn)
Krystyna Heska-Kwaśniewicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Renáta Hlavatá (Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze)
Jadwiga Kowalikowa (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Elżbieta Kruszyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Maria Kwiatkowska-Ratajczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Jan Miodek (Uniwersytet Wrocławski)
Barbara Myrdzik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Marta Pančíková (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie)
Jerzy Podracki (Uniwersytet Warszawski)
Jana Raclavská (Uniwersytet w Ostrawie)
Danuta Rytel-Schwarz (Universität Leipzig - Uniwersytet w Lipsku)
Bogusław Skowronek (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Stanislav Štěpáník (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu)
Zenon Uryga (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Bożena Witosz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Maria Wtorkowska (Uniwersytet w Lublanie)
Tadeusz Zgółka (1945–2021; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)