Zespół redakcyjnyZespół redakcyjny

Agata A. Kluczek, redaktor nacz., Uniwersytet Śląski w Katowicach, agata.kluczek@us.edu.pl https://us.edu.pl/instytut/ih/osoby/agata-aleksandra-kluczek

Dariusz Rolnik, zastępca, Uniwersytet Śląski w Katowicach, dariusz.rolnik@us.edu.pl https://us.edu.pl/instytut/ih/osoby/dariusz-rolnik-2

Maciej Fic, zastępca, Uniwersytet Śląski w Katowicach, maciej.fic@us.edu.pl https://us.edu.pl/instytut/ih/osoby/maciej-fic

Marcela Gruszczyk, sekretarz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, marcela.gruszczyk@us.edu.pl  https://us.edu.pl/instytut/ih/osoby/marcela-gruszczyk

Dawid Madziar, sekretarz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, dawid.madziar@us.edu.pl https://us.edu.pl/instytut/ih/osoby/dawid-madziar

Mateusz Sokulski, sekretarz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, mateusz.sokulski@us.edu.pl https://us.edu.pl/instytut/ih/osoby/mateusz-sokulski