Zaproszenie

2020-12-19

Redakcja „Wieków Starych i Nowych” pragnie poinformować, że kompletuje  materiały do tomu 17 (22), 2022.  Zapraszamy Autorów do nadsyłania artykułów naukowych, artykułów recenzyjnych i recenzji do 15 czerwca 2021 roku.

ERIH PLUS

2020-08-05

Redakcja ma przyjemność poinformować, że czasopismo "Wieki Stare i Nowe" pomyślnie przeszło procedurę oceny przez NSD (Norwegian Centre for Research Data) i zostało umieszczone na liście ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences). Link: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=498812 

Pełna lista: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/listApproved

erih_logo_(2)2.jpg

Wieki Stare i Nowe 2019

2020-01-05

PT. Czytelnicy, z przyjemnością informujemy, że ukazał się tom 14 (19) naszego Czasopisma. Zapraszamy do lektury: 

https://www.journals.us.edu.pl/index.php/WSN/issue/view/783