Punktacja MEiN:

70

ISSN: 1899-1556 (Print) ISSN: 2353-9739 (Online) DOI: 10.31261

         Metadata from Crossref logo          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

„Wieki Stare i Nowe” są rocznikiem Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na łamach czasopisma publikuje się teksty naukowe poświęcone historii polskiej i powszechnej od dziejów starożytnych po czasy najnowsze. Preferowane są artykuły autorskie poświęcone idei pogranicza.

Publikowane w „Wiekach Starych i Nowych” opracowania są grupowane w odrębne działy: Artykuły, Artykuły recenzyjne i recenzje. Wszystkie artykuły zamieszczane w „Wiekach Starych i Nowych” są recenzowane oraz posiadają obcojęzyczne streszczenia.

Redakcja „Wieków Starych i Nowych" nie pobiera opłat za zgłoszenie tekstu, przygotowanie artykułu do druku oraz jego publikowanie. Autorzy nie otrzymują honorarium za teksty publikowane w czasopiśmie.

Dziękujemy naszym Autorom i Recenzentom za współpracę oraz zapraszamy wszystkich do publikowania w „Wiekach Starych i Nowych”.

Prawa autorskie:

Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa (CC BY-SA 4.0)

"Wieki Stare i Nowe” znajdują się w ministerialnym wykazie czasopism naukowych. Tekstom opublikowanym na jego łamach przyznano 70 punktów.

Indeksowanie czasopisma:

- ERIH PLUS - European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences;

- CEEOL - Central and Eastern European Online Library;

- CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities;

- PBN - Polska Bibliografia Naukowa;

BazHum - Czasopisma humanistyczne;

- Arianta - Naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne;

MEiN - (70 pkt) Ministerstwo Edukacji i Nauki - wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych;

 
 

Zaproszenie do nadsyłania tekstów na 2023 r.

2022-07-18

Redakcja „Wieków Starych i Nowych” pragnie poinformować, że kompletuje  materiały do tomu 18 (23), 2023.  Zapraszamy Autorów do nadsyłania artykułów naukowych, artykułów recenzyjnych i recenzji do 30 września 2022 roku.

ERIH PLUS

2020-08-05

Redakcja ma przyjemność poinformować, że czasopismo "Wieki Stare i Nowe" pomyślnie przeszło procedurę oceny przez NSD (Norwegian Centre for Research Data) i zostało umieszczone na liście ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences). Link: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=498812 

Pełna lista: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/listApproved

erih_logo_(2)2.jpg  • EBSCO
  • ERIH PLUS - European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences
  • BazHum
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
  • Arianta - Naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne
  • MEiN - (20 pkt) Ministerstwo Edukacji i Nauki - wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

MEiN
70