RECENZENCI

Recenzenci w latach 2000–2023

Prof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Prof. dr hab. Zbigniew Anusik (Uniwersytet Łódzki)

Dr hab. Hanna Appel, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Dr hab. Sławomir Augusiewicz, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Dr hab. Mariusz Ausz, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Prof. dr hab. Michał Baczkowski (Uniwersytet Jagielloński)

Dr hab. Katarzyna Balbuza prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dr hab. Anna Barańska, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Dr hab. Piotr Berdowski, prof UR (Uniwersytet Rzeszowski)

Dr hab. Olaf Bergmann, prof. WSZiB (Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu)

Dr hab. Grzegorz Bębnik (Instytut Pamięci Narodowej)

Dr hab. Marek Białokur, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

Dr hab. Jarosław Bodzek, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. dr hab. Piotr Boroń (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr hab. Jan Jacek Burski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

Dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Prof. dr hab. Piotr Cichoracki (Uniwersytet Wrocławski)

Dr hab. Tomasz Ciesielski, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

Dr hab. Bogdan Cimała (Uniwersytet Opolski)

Prof. dr hab. Bogusław Czechowicz (Slezská univerzita v Opavě)

Dr hab. Adriana Dawid, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

Prof. dr hab. Edward Długajczyk (Muzeum Śląskie)

Dr hab. Marian Drozdowski, prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku)

Dr hab. Adam Dziurok, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Prof. dr hab. Tomasz Falęcki (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Dr hab. Witold Filipczak, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Prof. dr hab. Maciej Forycki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dr hab. Andrzej Gillmeister, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Prof. dr hab. Albin Głowacki (Uniwersytet Łódzki)

Dr hab. Wacław Gojniczek prof. UŚ  (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr hab. Piotr Greiner (Archiwum Państwowe w Katowicach)

Prof. dr hab. Igor Hałagida (Uniwersytet Gdański)

Prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Prof. dr hab. Tomasz Kempa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Prof. dr hab. Danuta Kisielewicz (Uniwersytet Opolski)

Prof. dr hab. Jarosław Kita (Uniwersytet Łódzki)

Prof. dr hab. Jerzy Kochanowski (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Robert Kołodziej prof. UWr  (Uniwersytet Wrocławski)

Dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dr hab. Bogusław Kopka, prof. PW (Politechnika Warszawska)

Dr hab. Anna Kotłowska, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. Albert Kotowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Dr hab. Marek Daniel Kowalski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

Dr hab. Krzysztof Królczyk, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dr Hadrian Kryśkiewicz

Dr hab. Lech Krzyżanowski, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Prof. dr hab. Dariusz Kupisz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Prof. dr hab. Jan Kwak (Uniwersytet Rzeszowski)

Prof. dr hab. Mirosław Leszka (Uniwersytet Łódzki)

Dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Prof. dr hab. Michał Lis (Uniwersytet Opolski)

Dr Joanna Lusek (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu)

Dr hab. Karol Łopatecki prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

Dr hab. Małgorzata Machałek prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

Dr hab. Andrej Macuk (Europos Humanitarinis Universitetas)

Dr hab. Paweł Madejski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Prof. dr hab. Gościwit Malinowski (Uniwersytet Wrocławski)

Dr hab. Katarzyna Maksymiuk, prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Dr hab. Teresa Maresz, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

* Prof. dr hab. Mariusz Markiewicz

Dr hab. Antoni Maziarz (Uniwersytet Opolski)

Prof. dr hab. Beata Możejko (Uniwersytet Gdański,)

Prof. dr hab. Danuta Musiał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Prof. dr hab. Dariusz Nawrot (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr hab. Krzysztof Nowak, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Prof. dr hab. Grzegorz Nowik (Instytut Studiów Politycznych PAN)

Prof. dr hab. Danuta Okoń (Uniwersytet Szczeciński)

Dr hab. Piotr Pałys, prof. IŚ (Instytut Śląski w Opolu)

Dr hab. Anna Paner prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Dr hab. Mariusz Patelski, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

dr hab. Marcin Pawlak, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Dr hab. Adam Perłakowski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

Dr hab. Joanna Pisulińska, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)

Dr hab. Tomasz Przerwa, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. dr hab. Jerzy Rajman (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Dr hab. Norbert Rogosz (Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. em.

Prof. dr hab. Wanda Roman (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Prof. dr hab. Joanna Rostropowicz (Uniwersytet Opolski)

Dr hab. Łukasz Różycki, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dr hab. Karol Sanojca, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

Dr hab. Mariusz Sawicki, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

Dr hab. Stanisław Senft, prof. PO (Politechnika Opolska)

* Prof. dr hab. Jan Seredyka

Dr hab. Tomasz Sikorski, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

Dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Dr hab. Miłosz Skrzypek, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Prof. dr hab. Aleksandra Skrzypietz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Dr Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Lietuvos istorijos institutas)

Prof. dr hab. Aleksander Smoliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Prof. dr hab. Jerzy Sperka (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. dr hab. Stanisław A. Sroka (Uniwersytet Jagielloński)

Dr hab. Andrzej Stępnik, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Prof. dr hab. Andrzej Stroynowski (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

Dr hab. Robert Suski, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

Dr hab. Jacek Szpak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr hab. Sobiesław Szybkowski, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Dr hab. Barbara Techmańska (Uniwersytet Wrocławski)

Dr hab. Agnieszka Teterycz-Puzio, prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku)

Dr hab. Maciej Trąbski, prof. UJD (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

Prof. dr hab. Ewa Dubas Urwanowicz (Uniwersytet w Białymstoku)

Dr hab. Jerzy Urwanowicz prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

Dr Mirosław Węcki (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Pamięci Narodowej)

Dr hab. Leszek A. Wierzbicki, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Dr hab. Przemysław Wojciechowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Prof. dr hab. Joanna Wojdon (Uniwersytet Wrocławski)

Dr hab. Filip Wolański, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

Dr hab. Miron Wolny, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Dr Stiepan A. Zakharkevich (Europos Humanitarinis Universitetas)

Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. (Ostravská Univerzita)

Prof. dr hab. Dariusz Złotkowski (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

Prof. dr hab. Michał Zwierzykowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. Rościsław Żerelik (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski (Uniwersytet Łódzki)