RECENZENCI

Recenzenci w latach 2000–2021

Dr hab. Arkadiusz Adamczyk, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Prof. dr hab. Zbigniew Anusik (Uniwersytet Łódzki)

Dr hab. Hanna Appel, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Dr hab. Sławomir Augusiewicz, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Dr hab. Anna Barańska, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Dr hab. Olaf Bergmann, prof. WSZiB (Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu)

Dr hab. Marek Białokur, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

Dr hab. Jarosław Bodzek, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. dr hab. Piotr Boroń (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr hab. Jan Jacek Burski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Dr hab. Tomasz Ciesielski, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

Dr hab. Bogdan Cimała (Uniwersytet Opolski)

Dr hab. Adriana Dawid, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

Prof. dr hab. Edward Długajczyk (Muzeum Śląskie)

Dr hab. Marian Drozdowski, prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku)

Dr hab. Adam Dziurok, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Prof. dr hab. Tomasz Falęcki (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Dr hab. Witold Filipczak, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Dr hab. Maciej Forycki, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dr hab. Andrzej Gillmeister, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Dr hab. Albin Głowacki, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Dr hab. Piotr Greiner (Archiwum Państwowe w Katowicach)

Prof. dr hab. Igor Hałagida (Uniwersytet Gdański)

Prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Prof. dr hab. Tomasz Kempa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Prof. dr hab. Danuta Kisielewicz (Uniwersytet Opolski)

Prof. dr hab. Jarosław Kita (Uniwersytet Łódzki)

Prof. dr hab. Jerzy Kochanowski (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dr hab. Bogusław Kopka, prof. PW (Politechnika Warszawska)

Dr hab. Anna Kotłowska, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dr hab. Marek Daniel Kowalski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

Dr hab. Krzysztof Królczyk, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dr Hadrian Kryśkiewicz

Dr hab. Lech Krzyżanowski, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Prof. dr hab. Dariusz Kupisz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Prof. dr hab. Jan Kwak (Uniwersytet Rzeszowski)

Prof. dr hab. Mirosław Leszka (Uniwersytet Łódzki)

Prof. dr hab. Michał Lis (Uniwersytet Opolski)

Dr Joanna Lusek (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu)

Dr Andrej Macuk (National Academy of Science of Belarus)

Dr hab. Paweł Madejski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Dr hab. Gościwit Malinowski, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

Dr hab. Teresa Maresz, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

* Prof. dr hab. Mariusz Markiewicz

Prof. dr hab. Beata Możejko (Uniwersytet Gdański,)

Prof. dr hab. Danuta Musiał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Prof. dr hab. Dariusz Nawrot (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr hab. Krzysztof Nowak, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Prof. dr hab. Grzegorz Nowik (Instytut Studiów Politycznych PAN)

Prof. dr hab. Danuta Okoń (Uniwersytet Szczeciński)

Dr hab. Piotr Pałys, prof. IŚ (Instytut Śląski w Opolu)

Dr hab. Mariusz Patelski, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

Dr hab. Adam Perłakowski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

Dr hab. Joanna Pisulińska, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)

Dr hab. Tomasz Przerwa, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

Dr hab. Norbert Rogosz (Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. em.

Prof. dr hab. Wanda Roman (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Prof. dr hab. Joanna Rostropowicz (Uniwersytet Opolski)

Dr hab. Mariusz Sawicki, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

Dr hab. Stanisław Senft, prof. PO (Politechnika Opolska)

* Prof. dr hab. Jan Seredyka

Dr hab. Tomasz Sikorski, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

Dr hab. Miłosz Skrzypek, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Prof. dr hab. Aleksandra Skrzypietz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Dr Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Lietuvos istorijos institutas)

Prof. dr hab. Aleksander Smoliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. dr hab. Stanisław A. Sroka (Uniwersytet Jagielloński)

Dr hab. Andrzej Stępnik, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Prof. dr hab. Andrzej Stroynowski (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

Dr hab. Jacek Szpak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr hab. Sobiesław Szybkowski, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Dr hab. Barbara Techmańska (Uniwersytet Wrocławski)

Dr hab. Maciej Trąbski, prof. UJD (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

Dr Mirosław Węcki (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Pamięci Narodowej)

Dr hab. Leszek A. Wierzbicki, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Dr hab. Przemysław Wojciechowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Dr hab. Filip Wolański, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

Dr hab. Miron Wolny, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Dr Stiepan A. Zakharkevich (Białoruski Uniwersytet Państwowy)

Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. (Ostravská Univerzita)

Prof. dr hab. Dariusz Złotkowski (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

Prof. dr hab. Michał Zwierzykowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski (Uniwersytet Łódzki)