RECENZENCI

2000–2019

Historia starożytna i Bizancjum

Dr hab. Hanna Appel, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Dr hab. Jarosław Bodzek, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

Dr hab. Andrzej Gillmeister, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Dr hab. Anna Kotłowska, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dr hab. Krzysztof Królczyk, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. Mirosław Leszka (Uniwersytet Łódzki)

Dr hab. Paweł Madejski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Dr hab. Gościwit Malinowski, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. dr hab. Danuta Musiał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Prof. dr hab. Danuta Okoń (Uniwersytet Szczeciński)

Dr hab. Norbert Rogosz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Prof. dr hab. Joanna Rostropowicz (Uniwersytet Opolski)

Dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

Dr hab. Przemysław Wojciechowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Dr hab. Miron Wolny, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Historia średniowieczna

Dr hab. Piotr Boroń, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr hab. Marek Daniel Kowalski (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. dr hab. Beata Możejko (Uniwersytet Gdański,)

Prof. dr hab. Stanisław A. Sroka (Uniwersytet Jagielloński)

Dr hab. Sobiesław Szybkowski, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Historia XVI–XVIII w.

Prof. dr hab. Zbigniew Anusik (Uniwersytet Łódzki)

Dr hab. Sławomir Augusiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Dr hab. Anna Barańska, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Dr hab. Tomasz Ciesielski, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

Dr hab. Marian Drozdowski, prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku)

Dr hab. Witold Filipczak, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Dr hab. Maciej Forycki, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. Tomasz Kempa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Prof. dr hab. Jarosław Kita (Uniwersytet Łódzki)

Dr hab. Dariusz Kupisz, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Prof. dr hab. Jan Kwak (Uniwersytet Rzeszowski)

* Prof. dr hab. Mariusz Markiewicz

Prof. dr hab. Dariusz Nawrot (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr hab. Adam Perłakowski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

Dr hab. Mariusz Sawicki, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

* Prof. dr hab. Jan Seredyka

Dr hab. Aleksandra Skrzypietz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr hab. Leszek A. Wierzbicki, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Dr hab. Filip Wolański, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

Dr Stiepan A. Zakharkevich (Białoruski Uniwersytet Państwowy)

Prof. dr hab. Dariusz Złotkowski (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

Dr hab. Michał Zwierzykowski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Historia XIX i XX wieku

Dr hab. Arkadiusz Adamczyk, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Dr hab. Jan Jacek Burski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Dr hab. Bogdan Cimała (Uniwersytet Opolski)

Prof. dr hab. Edward Długajczyk (Muzeum Śląskie)

Prof. dr hab. Tomasz Falęcki (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Dr hab. Albin Głowacki, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Dr hab. Piotr Greiner (Archiwum Państwowe w Katowicach)

Prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Prof. dr hab. Danuta Kisielewicz (Uniwersytet Opolski)

Prof. dr hab. Jerzy Kochanowski (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Bogusław Kopka, prof. PW (Politechnika Warszawska)

Dr hab. Lech Krzyżanowski, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Prof. dr hab. Michał Lis (Uniwersytet Opolski)

Dr hab. Krzysztof Nowak, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Prof. dr hab. Grzegorz Nowik (Instytut Studiów Politycznych PAN)

Dr hab. Joanna Pisulińska, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)

Prof. dr hab. Wanda Roman (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Dr hab. Mariusz Sawicki, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

Dr hab. Stanisław Senft, prof. PO (Politechnika Opolska)

Dr hab. Tomasz Sikorski, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

Prof. dr hab. Aleksander Smoliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Dr hab. Andrzej Stępnik, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Dr hab. Mariusz Trąbski, prof. UJD (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

Dr Mirosław Węcki (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)