Obowiązuje zasada poufności: do chwili przyjęcia artykułu do publikacji, żaden z członków zespołu redakcyjnego nie ujawni żadnych informacji dotyczących nadesłanego tekstu osobom trzecim za wyjątkiem: autora/współautora tekstu, recenzentów, członków zespołu redakcyjnego, Wydawcy, redaktorów wydawniczych, korektorów, operatorów składu komputerowego, biorących udział w przygotowaniu numeru do publikacji.