Zaproszenie do nadsyłania tekstów na 2023 r.

2022-07-18

Redakcja „Wieków Starych i Nowych” pragnie poinformować, że kompletuje  materiały do tomu 18 (23), 2023.  Zapraszamy Autorów do nadsyłania artykułów naukowych, artykułów recenzyjnych i recenzji do 30 września 2022 roku.