Zaproszenie do nadsyłania tekstów na 2023 r.

2022-07-18

Redakcja „Wieków Starych i Nowych” pragnie poinformować, że kompletuje  materiały do tomu 19 (24), 2024.  Zapraszamy Autorów do nadsyłania artykułów naukowych, artykułów recenzyjnych i recenzji do 31 marca 2024 roku.