O czasopiśmie

Głównym celem czasopisma jest prowadzenie badań nad literaturą, które w ramach refleksji humanistycznej uwzględniałyby przede wszystkim tożsamościowe znaczenie ran, skaz i blizn, rozumianych tak dosłownie, jak i symbolicznie. Zależy nam na stworzeniu naukowej przestrzeni dla publikacji o profilu, który dowartościowałby rozważania o egzystencjalnym wymiarze literatury. Widzimy ranę jako efekt konkretnej sytuacji życiowej i jednostkowej traumy, ale co ważniejsze zauważamy, że doświadczone cierpienie utrwalają i blizna, i pismo. Teksty, które piszemy i do których pisania zachęcamy, działają podwójnie: próbują odszyfrować sens rany, ale i zaszyfrować ją we własnych słowach. Czytanie i pisanie/nadpisywanie na bliznach wydaje nam się praktyką ważną dla wszystkich uczestników literackiej wymiany. Pytamy zatem, po pierwsze, o znaczenie sytuacji granicznej podmiotu piszącego i ujawniamy jego „czułe punkty”; po drugie jednak, docieramy do możliwości czytania cudzej rany jak własnej, z „widoku cudzego cierpienia” czerpiąc zysk tożsamościowy i wspólnotowy, dostrzegając wartość przeżycia i możliwość zmiany, metamorfozy siebie. Teksty literatury i kultury umożliwiają nam zobaczenie rany w piśmie, obcowanie z jej reprezentacją właściwie dzięki pismu, nasze praktyki badawcze z kolei pozwalają uchwycić akt pisania budowany na ranie – i ten podwójny, pozytywny sens ran chcemy uczynić sednem proponowanej refleksji.

Czasopismo jest indeksowane w bazach: ACADEMIAARIANTA, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), Bibliotekanauki.plCEEOLCEJSH, ICI World of Journals, PBN (Polska Bibliografia Naukowa).

Polityka Open Access – realizujemy politykę otwartego, nieodpłatnego dostępu do wszystkich numerów „Rany”. Znajdą je Państwo w zakładkach: Aktualny numer i Archiwum. Czasopismo jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).

Redakcja nie pobiera od Autorów opłat za przyjęcie i publikację tekstu.

Archiwalne numery czasopisma znajdują się w zakładce Archiwum oraz na stronach CEEOL.

Strona domowa czasopisma: https://www.rana.us.edu.pl/ 

Poszczególne numery i artykuły są promowane w mediach społecznościowych:  FACEBOOK.

Autor przesyłając materiały do „Rany”, zgadza się na ich licencjonowanie na podstawie Międzynarodowej Licencji Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA 4.0).

Wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.