Recenzenci

Zespół recenzencki (2021):

prof. Mateusz Chmurski (Universitè Paris-Sorbonne)
prof. dr hab. Agnieszka Czajkowska (Uniwersytet Ostrawski)
prof. dr hab. Elżbieta Hurnik (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Janusz Pasterski (Uniwersytet Rzeszowski)
prof. dr hab. Jerzy Smulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. dr hab. Anna Szóstak (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. dr hab. Tomasz Wójcik (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. prof. ATH Tomasz Bielak (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
dr hab. prof. UWr Marian Bielecki (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. prof. UWr Wojciech Browarny (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. prof. US Maciej Duda (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. prof. UAM Agnieszka Gajewska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. prof. UJ Andrzej Juszczyk (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
dr hab. prof. UAM Błażej Warkocki (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. prof. UP Katarzyna Wądolny-Tatar (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
dr hab. prof. UHP Artur Żywiołek (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
dr hab., prof. IFiS PAN Andrzej Leder (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
dr hab. prof. UP Tomasz Sikora (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
dr hab. prof. UJ Łukasz Tischner (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
dr hab. Tomasz Kitliński (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr hab. Małgorzata Okupnik (Akademia Muzyczna w Poznaniu)
dr hab. Monika Świerkosz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
dr hab. Piotr Weiser (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
dr Tomasz Markiewka (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)