Kontakt

Siedziba redakcji:

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego / Faculty of Humanities, University of Silesia
plac Sejmu Śląskiego 1
40–032 Katowice
pokój 418 / room 418

Główna osoba do kontaktu

Katarzyna Niesporek
Sekretarz redakcji
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wsparcie techniczne

Piotr Karwasiński, Libcom.