Kontakt

„Rana. Literatura - Doświadczenie - Tożsamość”
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego / Faculty of Humanities, University of Silesia
ul. Uniwersytecka 4
40–007 Katowice
pokój A6.21 / room A6.21

Główna osoba do kontaktu

Katarzyna Niesporek
Sekretarz redakcji
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wsparcie techniczne

Zespół ds. czasopism