Zespół redakcyjnyRedaktor naczelna
Joanna Kisiel (joanna.kisiel@us.edu.pl)

Zastępca redaktor naczelnej
Monika Ładoń (monika.ladon@us.edu.pl)

Sekretarz redakcji
Katarzyna Niesporek (katarzyna.niesporek@us.edu.pl)

Członkowie redakcji
Wojciech Śmieja (wojciech.smieja@us.edu.pl)
Magdalena Kokoszka (magdalena.kokoszka@us.edu.pl)
Anna Kisiel (anna.kisiel@us.edu.pl)