Zespół redakcyjnyRedaktor naczelna
Joanna Kisiel (joanna.kisiel@us.edu.pl)

Zastępca redaktor naczelnej
Monika Ładoń (monika.ladon@us.edu.pl)

Sekretarz redakcji
Katarzyna Niesporek (katarzyna.niesporek@us.edu.pl)

Członkowie redakcji
Piotr Bogalecki (piotr.bogalecki@us.edu.pl)
Wojciech Śmieja (wojciech.smieja@us.edu.pl)
Magdalena Kokoszka (magdalena.kokoszka@us.edu.pl)
Martyna Dymon (dymon.martyna@gmail.com)

RADA NAUKOWA

Przewodniczący
Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Członkowie
Agata Bielik-Robson (University of Nottingham)
Stefan Chwin (Uniwersytet Gdański)
Paweł Dybel (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
Adam Dziadek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Marie Thérèse Jacquet (Università degli Studi di Bari Aldo Moro)
Wojciech Kalaga (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Ryszard Koziołek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Zbigniew Mikołejko (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
Laura Quercioli Mincer (Università degli Studi di Genova)
Leonard Neuger (Stockholm University)
Jolanta Pasterska (Uniwersytet Rzeszowski)
Anna Węgrzyniak (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)