Nr 1 (38) (2012): Edukacja a marginalizacja i wykluczenie społeczne 

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:
Central and Eastern European Online Librarywww.ceeol.com