Zaproszenie do publikacji

2023-07-24

Zapraszamy Autorów do przesyłania tekstów do kolejnych numerów „Postscriptum Polonistycznego” zaplanowanych na rok 2024.

Termin nadsyłania tekstów:

nr 1 (33) 2024 – 31 października 2023; temat numeru: polska literatura non-fiction (nabór zamknięty)

nr 2 (34) 2024 30 kwietnia 2024; temat numeru: współczesne badania polonistyczne

Warunki zgłoszenia tekstu, zob. Zgłoszenia lub Prześlij tekst