Wykaz czasopism punktowanych z dnia 05.01.2024 r.

2021-12-02

Informujemy, że Postscriptum Polonistyczne uzyskało 70 punktów w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowanym 5 stycznia 2024 r. przez Ministra Nauki.