Wybrane toponimy w rosyjskim przekładzie gry The Elder Scrolls V: Skyrim


Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi analizę porównawczą wybranych toponimów w grze wideo The Elder Scrolls V: Skyrim w językach angielskim i rosyjskim. Główny nacisk kładziony jest na aspekt semantyczny, w szczególności na różnice semantyczne. W pierwszej części artykułu wyjaśniono typowe strategie tłumaczeniowe w tłumaczeniu gier wideo, w tym aspekty specyficzne dla The Elder Scrolls V: Skyrim oraz ogólnie dla gier. Druga część to analiza porównawcza wybranych toponimów w grze. Autorka komentuje opcje tłumaczeniowe i analizuje ich adekwatność, uwzględniając zarówno aspekty semantyczne, jak i kulturowe.

 

Słowa kluczowe

game translation; RPG; Skyrim; cultural aspects of translation; toponymy

Aleksandrovna Bolotina Marina, Smirnova Anastasiya Aleksandrovna. Perevod bezekvivalentnoy leksiki pri lokalizatsii komp'yuternykh igr, Kaliningrad: Vestnik Baltiyskogo federal'nogo universiteta im. I. Kanta, 2018 [Перевод безэквивалентной лексики при локализации компьютерных игр]
Aleksandrovna Bolotina Marina, Viktorovna Kuz'mina Yekaterina. Leksicheskie problemy perevoda komp'yuternykh igr, Kaliningrad: Vestnik Baltiyskogo federal'nogo universiteta im. I. Kanta, Seriya: Filologiya, pedagogika, psikhologiya, 2019.
[Лексические проблемы перевода компьютерных игр]
Algeo, John. Blends, a Structural and Systemic View. Durham: Duke University Press, 1977.
Bernal-Merino, Miguel Á. On the Translation of Video Games. London: University of Roehampton, 2010.
Best-selling games, .
Books, .
Costales, Alberto Fernández. Exploring Translation Strategies in Video Games. Oviedo: University of Oviedo, 2012.
Derevyannoye kruzhevo Rossii, [Деревянное кружево России].
Drinking establishment, .
Gnisis, .
Hrothgar, .
Jakus-Borkowa, Ewa. Nazewnictwo polskie, Opole: WSP, 1987.
Klub pesni i plyaski na severe Tamriel, [Клуб песни и пляски на севере Тамриэля].
Krysztofiak, Maria. Przekład literacki we współczesnej translatoryce. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1996.
Kuipers, Erik-Jan. “Lokalizacja gier komputerowych — czyżby dziecinnie proste? Nowe perspektywy w szkoleniu tłumaczy pisemnych.” Homo Ludens 2010. No. 1 (2), Kraków: Polskie Towarzystwo Badania Gier, 2010.
Language localisation, .
Lokalizatsiya Morrowind, [Локализация Morrowind].
Praca zbiorowa, Skayrim. Khroniki, Moskwa: ACT, 2017 [Скайрим. Хроники].
Mangiron, Carme. O'Hagan, Minako, Game Localisation: Unleashing Imagination with 'Restricted' Translation. Dublin: Dublin City University, 2006.
Rollings, Andrew. Andrew Rollings and Ernest Adams on game design, Indianapolis: New Riders, 2003.
Skyrim:Miasta, .
Stormcloaks, .
Tanskanen, Selja. Player immersion in video games: Designing an immersive game project, Kouvola: South-Eastern Finland University of Applied Sciences, 2018.
Taszycki, Witold. Słowiańskie nazwy miejscowe. Ustalenie podziału, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, Skł. gł. Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1946.
Thieves Guild, .
Pobierz

Opublikowane : 2020-10-07


WłodowskaZ. (2020). Wybrane toponimy w rosyjskim przekładzie gry The Elder Scrolls V: Skyrim. Przegląd Rusycystyczny, (1). https://doi.org/10.31261/pr.8957

Zuzanna Włodowska  zwlodowska@gmail.com
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  Polska
http://orcid.org/0000-0002-3874-0843

Studentka trzeciego roku studiów licencjackich na kierunku Lingwistyka stosowana (sp. język rosyjski z językiem czeskim) Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prywatnie miłośniczka amatorskiego przekładu i kawii domowych.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).