ПЕРЕВЁРНУТОЕ ОБУЧЕНИЕ: ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТА КАК ОСНОВА СОЗДАНИЯ ВИДЕОКУРСА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)


Abstrakt

Nauczanie języka obcego wiąże się z problemami, które pojawiają się już na początkowym etapie nauki. W artykule przedstawiono sposoby rozwiązywania niektórych z nich poprzez organizację wybranych elementów procesu dydaktycznego podczas zajęć i poza nimi za pomocą modelu „odwróconej klasy” oraz wykorzystanie autorskich materiałów edukacyjnych (takich jak mapa pamięci, kurs wideo wprowadzający do nauki języka rosyjskiego, materiały wspomagające naukę czytania i sposoby pracy z nimi). W artykule zaprezentowano plany związane z doskonaleniem i rozwojem kursu wideo.


Słowa kluczowe

rosyjski dla początkujących, odwrócona klasa, wprowadzenie do języka rosyjskiego, materiały dydaktyczne w formacie wideo, relacje między pisownią a wymową, nauczanie poprawnej wymowy

Grzybowski, Stefan. Fonetyka rosyjska. Warszawa: Wyższa Szkoła Języków Obcych i Zarządzania Finansami AYANS, 2000.
Grzybowski, Stefan. Podstawy fonetyki rosyjskiej dla Polaków. Warszawa: WSiP,1983.
Grzybowski, Stefan. Zarys fonetyki opisowej języka rosyjskiego (wraz z ćwiczeniami). Skrypt dla studentów filologii rosyjskiej.Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007.
Ishchenko, Al’bina. „‘Perevornutyy klass’–- innovatsyonnay amodel’ obucheniya. Opyt prakticheskoy realizatsii na urokakh nemetskogo yazyka” [Ищенко, Альбина„ ‘Перевернутый класс’– инновационная модель обучения. Опыт практической реализации на уроках немецкого языка].”].
Lubimova, Nina Aleksandrovna. Tablitsy po russkoy fonetike. Metodicheskoye rukovodstvo k komplektu uchebnykh naglyadnykh materyalov. Moskva: Russkiyyazyk, 1990 [Любимова, Нина Александровна. Таблицы по русской фонетике. Методическое руководство к комплекту учебных наглядных материалов. Москва: Русский язык, 1990].
„Masterskaya Mariny Kurvits: Obrazovatel’nye innovatsii zhivut zdes’: Shto takoye perevornutyy klass i v chom ego zadacha” [„Мастерская Марины Курвитс: Образовательные инновации живут здесь: Что такое перевернутый класс и в чем его задача”].
Obrazovatel’naya programma po russkomu yazyku kak inostrannomu: Elementarnyy uroven’. Bazovyy uroven’. Pervyy sertifikatsyonnyy uroven’. Moskva: Izdatel’stvo Ministerstva obrazovaniya Rossiyskoy Federatsii, 2001 [Образовательная программа по русскому языку как иностранному: Элементарный уровень. Базовый уровень. Первый сертификационный уровень. Москва: Издательство Министерства образования Российской Федерации, 2001].
Russkiy yazyk kak inostrannyy. Metodika obucheniya russkomy yazyku. (Ed.) Lysakova, Irina Pavlovna. Moskva: Vlados, 2004 [Русский язык как иностранный. Методика обучения русскому языку. (Ред.) Лысакова, Ирина Павловна. Москва: Владос, 2004].
Pobierz

Opublikowane : 2020-09-07


MatczyńskaI. (2020). ПЕРЕВЁРНУТОЕ ОБУЧЕНИЕ: ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТА КАК ОСНОВА СОЗДАНИЯ ВИДЕОКУРСА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ). Przegląd Rusycystyczny, 172(4). https://doi.org/10.31261/pr.9150

Irena Matczyńska  irena.matczynska@gmail.com
UMK  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0375-1531

Wykładowca Katedry Języków Słowiańskich Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się teorią i praktyką nauczania języka rosyjskiego oraz doskonaleniem organizacji procesu dydaktycznego i wprowadzaniem innowacyjnych metod nauczania. Publikuje artykuły poświęcone tematyce związanej z zainteresowaniami zawodowymi. Jest autorką podręcznika do nauki języka rosyjskiego od podstaw Język rosyjski dla Polaków, Toruń 2019 (cz. 1), 2020 (cz. 2) oraz współautorką podręcznika do nauki języka rosyjskiego od podstaw Русский язык, Charków 2009.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).