Kontakt

Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze
41-200 Sosnowiec, ul. Stefana Grota-Roweckiego 5/3.18
e-mail: rsl@us.edu.pl
Beata Pawletko (redaktor naczelna)
tel. +48 608 397 132

Główna osoba do kontaktu


Wsparcie techniczne

Zespół ds. czasopism