Punktacja MEiN:

20

ISSN: 0208-5038 (Print) ISSN: 2353-9674 (Online) DOI: 10.31261/RSL

         Metadata from Crossref logo          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

"Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze" to recenzowany rocznik o charakterze monograficznym. Czasopismo jest kontynuacją (po kilkuletniej przerwie) „Rusycystycznych Studiów Literaturoznawczych Uniwersytetu Śląskiego” wydawanych od lat 70. XX wieku. W każdym numerze drukowane są teksty poświęcone konkretnemu zagadnieniu stanowiącemu asumpt do refleksji w ramach zarówno tradycyjnych specjalności literaturoznawczych, jak i interdyscyplinarnych ujęć literatury rosyjskiej i rosyjskojęzycznej. Redakcja publikuje artykuły, szkice, eseje, recenzje, polemiki i sprawozdania w języku polskim, rosyjskim i angielskim.

 Pismo jest indeksowane na liście ERIH+, DOAJ, na polskiej ministerialnej liście czasopism posiada 40 punktów. (więcej)

 

 
 

"Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze" otrzymały 40 pkt w wykazie czasopism punktowanych MEiN

2023-07-25

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że na nowej liście czasopism punktowanych MEiN "Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze" otrzymały 40 punktów.

Redakcja

"Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze" na nowej liście czasopism punktowanych MEiN

2021-12-02

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że "Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze" znalazły się na nowej liście czasopism punktowanych MEiN. Czasopismo posiada 20 punktów.

Redakcja

"Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze" indeksowane w bazie ICI Journals Master List

2021-10-29

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI JOURNALS MASTER LIST za rok 2020.

Wartość wskaźnika za rok 2020:

 ICV 2020 = 63.47

Strona czasopisma: https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=29829. 

"Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze" indeksowane w bazie ERIH PLUS

2021-09-15

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo "Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze" pomyślnie przeszło procedurę oceny i zostało umieszczone w bazie ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities Plus). Strona czasopisma: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze

"Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze" indeksowane w bazie DOAJ

2021-07-15

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo "Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze" pomyślnie przeszło procedurę oceny i zostało umieszczone w bazie DOAJ (Directory of Open Access Journals). Strona czasopisma: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze  • Arianta
  • CEEOL
  • BazHum
  • PBN
  • WorldCat
  • DOAJ
  • EBSCO
  • ERIH PLUS
  • ICI Journals Master List

MEiN
20

ICV
ICV 2020 = 63.47