Punktacja MEiN:

20

ISSN: 0208-5038 (Print) ISSN: 2353-9674 (Online) DOI: 10.31261/RSL

         Metadata from Crossref logo          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

"Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze" to recenzowany rocznik o charakterze monograficznym. Czasopismo jest kontynuacją (po kilkuletniej przerwie) „Rusycystycznych Studiów Literaturoznawczych Uniwersytetu Śląskiego” wydawanych od lat 70. XX wieku. W każdym numerze drukowane są teksty poświęcone konkretnemu zagadnieniu stanowiącemu asumpt do refleksji w ramach zarówno tradycyjnych specjalności literaturoznawczych, jak i interdyscyplinarnych ujęć literatury rosyjskiej i rosyjskojęzycznej. Redakcja publikuje artykuły, szkice, eseje, recenzje, polemiki i sprawozdania w języku polskim, rosyjskim i angielskim.

 Pismo jest indeksowane na liście ERIH+, DOAJ, na polskiej ministerialnej liście czasopism posiada 20 punktów. (więcej)

Zaproszenie do zgłaszania tekstów

Kolejny numer – 32/2022  (Re)presje, (re)wizje (kliknij, by przejść do CFP)

 
 

"Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze" na nowej liście czasopism punktowanych MEiN

2021-12-02

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że "Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze" znalazły się na nowej liście czasopism punktowanych MEiN. Czasopismo posiada 20 punktów.

Redakcja

"Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze" indeksowane w bazie ICI Journals Master List

2021-10-29

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI JOURNALS MASTER LIST za rok 2020.

Wartość wskaźnika za rok 2020:

 ICV 2020 = 63.47

Strona czasopisma: https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=29829. 

"Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze" indeksowane w bazie ERIH PLUS

2021-09-15

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo "Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze" pomyślnie przeszło procedurę oceny i zostało umieszczone w bazie ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities Plus). Strona czasopisma: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze

"Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze" indeksowane w bazie DOAJ

2021-07-15

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo "Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze" pomyślnie przeszło procedurę oceny i zostało umieszczone w bazie DOAJ (Directory of Open Access Journals). Strona czasopisma: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze

„Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” nr 32/2022 (Re)presje, (re)wizje

2020-11-23

RSL nr 32/2022 (Re)presje

 

32. numerem „Rusycystycznych Studiów Literaturoznawczych” chcemy sprowokować dyskusję nie tylko wokół ofiar Wielkiej Wojny Ojczyźnianeji innych wojen, konfliktów oraz represji, czy Czarnobyla. Chcemy temat potraktować szerzej i zapytać o ofiary wśród dyskryminowanych grup społecznych, mniejszości etnicznych i narodowych. Czekamy zatem na teksty pisane z perspektywy (post)memorialnej, (post)imperialnej, ale również postkolonialnej i (post) (Kliknij, by przeczytać cały CFP).  • CEEOL
  • BazHum
  • PBN
  • WorldCat
  • DOAJ
  • ERIH PLUS
  • ICI Journals Master List

MEiN
20

ICV
ICV 2020 = 63.47