RECENZENCI

Lista recenzentów w latach 2020-2021

Andriej Agratin, Российский государственный гуманитарный университет, Moskwa, Rosja

Nel Bielniak, Uniwersytet Zielonogórski, Polska

Wasilij Fiodorow, Челябинский государственный университет, Rosja

Katarzyna Jastrzębska, Uniwersytet Jagielloński, Polska

Izabela Kowalska-Paszt, Uniwersytet Szczeciński, Polska 

Iwona Krycka-Michnowska, Uniwersytet Warszawski, Polska

Agnieszka Matusiak, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Przemysław Michalski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. KEN, Polska

Andriej Moskwin, Uniwersytet Warszawski, Polska

Wawrzyniec Popiel-Machnicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Monika Sidor, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Beata Siwek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Stanisław Szakirow, Челябинский государственный университет, Миасский филиал, Rosja

Joanna Tarkowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

Bogdan Trocha, Uniwersytet Zielonogórski, Polska

Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Aleksandra Zywert, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Bożena Zoja Zilborowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska