RECENZENCI

Lista recenzentów w latach 2021–2022

Andriej Agratin, Российский государственный гуманитарный университет, Moskwa, Rosja

Nel Bielniak, Uniwersytet Zielonogórski, Polska

Tomasz Burzyński, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

Wasilij Fiodorow, Челябинский государственный университет, Rosja

Katarzyna Jastrzębska, Uniwersytet Jagielloński, Polska

Wojciech Kajtoch, Uniwersytet Jagielloński, Polska

Liliana Kalita, Uniwersytet Gdański, Polska

Iwona Krycka-Michnowska, Uniwersytet Warszawski, Polska

Roman Leibov, Tartu Ülikool, Estonia

Mirosława Michalska-Suchanek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

Przemysław Michalski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. KEN, Polska

Bartosz Osiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Wawrzyniec Popiel-Machnicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Monika Sidor, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Beata Siwek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Stanisław Szakirow, Челябинский государственный университет, Миасский филиал, Rosja

Ludmiła Szewczenko, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska

Joanna Tarkowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Aleksandra Zywert, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Bożena Zoja Zilborowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska