RECENZENCI

Lista recenzentów w latach 2022–2023

Nel Bielniak, Uniwersytet Zielonogórski, Polska

Tomasz Burzyński, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

Katarzyna Jastrzębska, Uniwersytet Jagielloński, Polska

Liliana Kalita, Uniwersytet Gdański, Polska

Aurelia Kotkiewicz, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, Polska

Iwona Krycka-Michnowska, Uniwersytet Warszawski, Polska

Aleksy Kucy, Uniwersytet Łódzki, Polska

Roman Leibov, Tartu Ülikool, Estonia

Agnieszka Lenart, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

Mirosława Michalska-Suchanek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

Przemysław Michalski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. KEN, Polska

Andriej Moskwin, Uniwersytet Warszawski, Polska

Bartosz Osiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Maciej Pieczyński, Uniwersytet Szczeciński, Polska

Wawrzyniec Popiel-Machnicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Monika Sidor, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Ludmiła Szewczenko, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska

Joanna Tarkowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Beata Waligórska-Olejniczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Aleksandra Zywert, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Bożena Zoja Zilborowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska